Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken van klantgegevens voor privédoeleinden

8 augustus 2018
Schikking
Berisping

TRB-2018-3959. 

Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerster zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerster heeft voorts klantgegevens gebruikt voor privédoeleinden. Verweerster heeft ingestemd met een berisping en is opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige beslissing: beslissing AD 3959