Samenloop strafrecht en tuchtrecht, herzieningsverzoek toegewezen, verplichting aanlevering niet-geanonimiseerd onderzoekrapport

Deel deze pagina

TRB-2019-3951-AD en TRB-2019-4261-AD
Algemeen Directeur 16 januari 2019

TRB-2019-3951-HV en TRB-2019-4261-HV
Herzieningsbeslissing 2 maart 2019

De bank heeft meldingen ingediend tegen twee voormalig bankmedewerkers. Deze meldingen hebben betrekking op persoonlijke zelfverrijking ten koste van de bank. De Algemeen Directeur beslist geen klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen. De bank heeft geen onderzoeksrapport ingediend. Uit de melding en de verstrekte stukken blijkt dat nog strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de gedragingen waarop de meldingen betrekkingen hebben. Dit strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond, terwijl evenmin bekend is hoe lang dit onderzoek nog zal duren. De Algemeen directeur acht het daarom niet opportuun om de tuchtrechtelijke procedure voort te zetten.

De melder heeft om herziening van deze beslissingen verzocht. Bij deze herzieningsverzoeken is door de melder een – deels geanonimiseerd – onderzoeksrapport overgelegd.

De voorzitter van de Tuchtcommissie wijst de herzieningsverzoeken toe. De melding heeft hoofdzakelijk betrekking op de verstrengeling van de persoonlijke belangen van de beëdigden en de belangen van de bank. De meldingen beperken zich daardoor niet tot het plegen van strafbare feiten en leggen het zwaartepunt bij integriteitsschendingen. De gedragingen zouden zich een lange periode hebben voorgedaan. Er bestaat daarom aanleiding om de beëdigden te onderwerpen aan een tuchtrechtelijke toetsing. De Algemeen directeur wordt daarom opgedragen een klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. De melder dient de Algemeen directeur van een onderzoeksrapport in niet-geanonimiseerde vorm te voorzien.

Download hier de beslissingen van de Algemeen directeur: 3951 beslissing AD en 4261 beslissing AD

Download hier de herzieningsbeslissingen: 3951 herzieningsbeslissing en 4261 herzieningsbeslissing

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF