Niet tijdig melden groot verlies – strijd met regels bank; berisping

Deel deze pagina

TRB-2018-3635-TC en TRB-2018-3636-TC. 

Tuchtcommissie, 14 maart 2018

Verweerders waren beiden werkzaam als senior traders bij de bank. Nadat zij een expiratie missen, ontstaat een groot verlies. Pas twee dagen na het ontdekken van hun fout doen zij hiervan melding bij hun leidinggevende. Hiermee hebben verweerder de interne regels van de bank geschonden, nu de verweerders op grond van een ‘Trading Mandate’ (i) de fout onmiddellijk hadden moeten melden bij hun leidinggevende en (ii) het verlies binnen 24 uur moeten rapporteren. Het niet tijdig melden van de fout levert een voldoende ernstig tuchtrechtelijk verwijt op. Daarbij is van belang dat bij het ontdekken van de fout het verlies op de positie al groot was – namelijk 1,3  miljoen euro- en het potentiële verlies voor de bank nog groter. Aldus oordeelt de Tuchtcommissie dat de verweerders gedragsregel 4 van de Gedragscode hebben geschonden. Van schending van gedragsregel 1 is naar het oordeel van de Tuchtcommissie niet gebleken, nu de verweerders te goeder trouw hebben getracht het verlies te beperken, voordat zij de fout meldden bij hun leidinggevende. Aan beide verweerders wordt een berisping opgelegd.

De namen van de beëdigden worden opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraken:
Uitspraak dossier 3635
Uitspraak dossier 3636

Download volledige uitspraak .PDF Download volledige uitspraak .PDF