Internetgebruik voor privé-doeleinden door bankmedewerker; berisping

Deel deze pagina

TRB-2018-3862-TC
Tuchtcommissie, 19 december 2018

Verweerder heeft vanaf zijn werkplek en met gebruikmaking van zijn werkcomputer veelvuldig gebruik gemaakt van het internet voor privédoeleinden. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van zoektermen die leiden naar pornografisch materiaal gezocht. Verweerder heeft verder onder meer veelvuldig aan voetbal gerelateerde websites bezocht.

Namens de Algemeen Directeur is gesteld dat verweerder zijn werkgever door zijn handelen heeft benadeeld. Namens verweerder is in dit verband naar voren gebracht dat dit aspect geen onderdeel uitmaakte van de melding die de bank bij de Algemeen Directeur heeft ingediend. De Tuchtcommissie overweegt hierover, onder verwijzing naar het Tuchtreglement Bancaire Sector, dat de Algemeen Directeur naar aanleiding van een melding beslist of hij een klacht voorlegt aan de Tuchtcommissie. Hij is niet gebonden aan de inhoud van de voorgelegde melding. De Algemeen Directeur is daarnaast ook zelfstandig bevoegd een klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. Dit verweer slaagt daarom niet. Namens verweerder is verder aangevoerd dat de gedragingen niet onder het bancaire tuchtrecht vallen, omdat het in de kern om privégedragingen gaat, althans om een conflict in de arbeidsrechtelijke sfeer. De Tuchtcommissie verwerpt dit standpunt en wijst erop dat de computerfaciliteiten van de bank veelvuldig zijn gebruikt voor het zoeken naar ontoelaatbaar en mogelijk strafbaar materiaal. Dit kan zozeer negatief afstralen op de bank  dat het afbreuk doet aan het vertrouwen dat klanten in de bank moeten kunnen stellen.  Verweerder heeft de interne regels van de bank omtrent internetgebruik geschonden en niet integer gehandeld. De Tuchtcommissie legt aan verweerder een berisping op.

De naam van verweerder wordt, bij onherroepelijk worden van de beslissing, opgenomen in het voor banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

Download hier de volledige uitspraak: dossier 3862 Tuchtcommissie

Download volledige uitspraak .PDF