Advies jurist van de bank – klacht ongegrond

Deel deze pagina

TRB-2022-4542-TC
Tuchtcommissie, 2 maart 2022

Verweerder heeft als jurist van de bank het advies gegeven om een curator niet vooraf in kennis te stellen dat de bank een schikking ging treffen met een debiteur van een failliete onderneming.
De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder als senior jurist tot taak heeft de belangen van de bank in juridische geschillen te behartigen. Bij het adviseren over de juridische en strategische opstelling van de bank komt hem een zekere mate van vrijheid toe. In beginsel is het niet aan de Tuchtcommissie die adviezen op juistheid of begrijpelijkheid te toetsen, bijzondere gevallen daargelaten. Naar het oordeel van de Tuchtcommissie is in deze zaak geen sprake van zo’n bijzonder geval. De Tuchtcommissie acht de klacht ongegrond.

Download volledige uitspraak .PDF