De verschillende soorten maatregelen

Welkom op de uitspraken-pagina van tuchtrechtbanken.nl. Hier vind je de omschrijvingen van de soorten maatregelen die kunnen worden opgelegd. Voor meer details kun je ons Tuchtreglement raadplegen. Elke beëdigde die een maatregel opgelegd krijgt, wordt opgenomen in ons besloten register dat alleen inzichtelijk is voor alle deelnemende banken.

Berisping

Een beëdigde kan een berisping opgelegd krijgen. Dit is een schriftelijke strenge afkeuring van gedrag.

Opleidingsverplichting

Een beëdigde kan verplicht worden een cursus of ander soort opleiding te volgen. De beëdigde moet dit zelf betalen.

Boete

Een beëdigde kan een boete opgelegd krijgen, oplopend tot maximaal €25.000. De beëdigde moet dit zelf betalen.

Beroepsverbod

Een beëdigde kan door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep een beroepsverbod opgelegd krijgen van maximaal drie jaar. Dit betekent dat de beëdigde voor de opgelegde periode niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector.

Het namenregister van de Stichting Tuchtrecht Banken

Tuchtrecht Banken houdt een besloten register bij waarin de namen worden opgenomen van de beëdigden aan wie een maatregel, zoals een beroepsverbod, boete of berisping, is opgelegd door de Tuchtcommissie Banken, de Commissie van Beroep Banken of door het accepteren van een schikking. De namen van deze personen blijven minimaal drie jaar zichtbaar voor banken die bij Stichting Tuchtrecht Banken zijn aangesloten.

Naar het Uitspraken-overzicht