Maak melding

1/5
Betreft je melding een specifiek persoon?

Je hebt Nee geantwoord op deze vraag. Jouw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan je melding helaas niet in behandeling nemen.

Je kunt alleen melding maken van een persoon die de Bankierseed overtreden heeft. Het is daarbij van belang dat je op zijn minst de voor- en achternaam van de persoon weet en de instelling waar hij/zij werkt of werkte.

2/5
Betreft je melding het gedrag van deze persoon?

Je hebt Nee geantwoord op deze vraag. Jouw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan je melding helaas niet in behandeling nemen.

De Bankierseed heeft alleen betrekking op het gedrag van personen. Ben je van mening dat een financiële instelling niet heeft voldaan aan de regels, dan kun je terecht bij het Kifid op www.kifid.nl

3/5
Was de persoon in kwestie op dat moment werkzaam bij een bank met een kantoor in Nederland?

Je hebt Nee geantwoord op deze vraag. Jouw melding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan je melding helaas niet in behandeling nemen.

De Bankierseed heeft alleen betrekking op personen die in Nederland de eed hebben afgelegd en die werkzaam zijn of waren voor een in Nederland gevestigde instelling.

4/5
Wil je een schadevergoeding ontvangen?

Je hebt Ja geantwoord op deze vraag. Jouwmelding voldoet daarom niet aan de wettelijk gestelde voorwaarden. Stichting Tuchtrecht Banken kan je melding helaas niet in behandeling nemen.

Via Stichting Tuchtrecht Banken kun je geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor een eventuele schadevergoeding kun je je bijvoorbeeld richten tot de civiele rechter.

5/5
Heeft de persoon over wie je een melding wil doen, ten minste één van onderstaande gedragsregels van de Bankierseed geschonden?

Een persoon tegen wie je een melding wil doen moet minstens één van de gedragsregels van de Bankierseed hebben geschonden. Hier vindt je die gedragsregels.

Maak melding