Zes jaar Tuchtrecht Banken: bewaker van de bankierseed

Deel deze pagina

Een eerste evaluatie. Wat zijn de uitkomsten van zes jaar bankrecht in Nederland? Bureau Charco & Dique, specialist in compliance management heeft op verzoek van Tuchtrecht Banken de eerste vijf jaren in beeld gebracht. Deze cijfers wilden we publiceren op het symposium van 1 april 2020 ter ere van ons vijfjarig bestaan. Helaas moesten we dit symposium afblazen vanwege de pandemie. Nu, een jaar later, op onze zesde verjaardag een bijgewerkt overzicht over de afgelopen zes jaren.

Bijna duizend meldingen
Tuchtrecht Banken ontving in de afgelopen zes jaren 988 meldingen van mogelijke schendingen van de bankierseed. Van de meldingen is 58% afkomstig van particulieren. Zakelijke klanten van banken volgen met 23%. De banken zelf zijn goed voor 15% de meldingen. Daarnaast heeft de Algemeen Directeur van Tuchtrecht Banken 34 onderzoeken gestart zonder dat een melding was ingediend.

Bestuurders en beleidsbepalers vaak aangesproken
Veruit de meeste meldingen zijn gericht tegen bankbestuurders en beleidsbepalers (33%), adviseurs in de bedrijfsvoering (26%) en medewerkers bij de klantenservice (16%). Het hoge aantal meldingen over bestuurders en beleidsbepalers komt vermoedelijk doordat deze personen meer in de belangstelling staan en een zekere eindverantwoordelijkheid dragen. Het hoge aantal meldingen over adviseurs in de bedrijfsvoering en medewerkers van de klantenservice is begrijpelijk, omdat deze professionals veel klantcontact hebben.

Soort meldingen

De meldingen over schending van de bankierseed zijn verschillend van aard. Denk aan zaken als vermeende valsheid in geschrifte, bevoordeling van zichzelf of naasten, onrechtmatig doorspelen van vertrouwelijke gegevens, rekeninggluren of een respectloze bejegening van klanten.

Kwart van de meldingen leidt tot een maatregel
Een kwart van de afgesloten meldingen leidt tot een maatregel. Dat kan zijn een educatieve maatregel, berisping, boete of een beroepsverbod.

We hebben ook uitgezocht in hoeverre de melding van een vermeende overtreding van de gedragscode per functiegroep leidt tot een maatregel. De meldingen in de groep bestuur/beleid leiden minder vaak tot een maatregel. De reden hiervoor is dat veel meldingen gericht tegen bestuurders niet zien op het persoonlijk handelen van een bestuurder, maar op onvrede over het beleid van de bank als instelling.

functie melding maatregel % melding/maatregel
advies/bedrijfsvoering 229 98 43 %
klantenservice 140 41 29 %
leidinggevend 106   8   8 %
bestuur/beleid   75   2   3 %
onbekend   68   2   3 %
accountmanager   45   1   2 %
ondersteunend   13   3 23 %

Meldingen van banken leiden vaker tot maatregel
Meldingen van banken leiden vaker tot een maatregel dan de meldingen van derden. Dat is niet verwonderlijk. Banken beschikken vaak over gedetailleerde informatie, waarmee de melding wordt onderbouwd. Bovendien zijn banken er goed van op de hoogte welke incidenten een schending van de bankierseed kunnen opleveren en weten dus wanneer een incident bij Tuchtrecht Banken moet worden gemeld. Veel meldingen van consumenten worden ten onrechte bij Tuchtrecht Banken ingediend of zijn onvoldoende onderbouwd. De melders worden dan doorverwezen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld het Kifid, of worden gevraagd de melding alsnog te onderbouwen. Als de aanvulling uitblijft of onvoldoende is, krijgt de melder te horen dat zijn melding niet verder in behandeling kan worden genomen. Wanneer de consument zijn melding onderbouwt, maar niet beschikt over verdere informatie, dan is het onderzoek van de Algemeen Directeur erop gericht de aanvullende informatie te verkrijgen.

Bewaker van de bankierseed
“Tuchtrecht Banken heeft in de eerste zes jaar laten zien dat het effectief maatregelen kan opleggen als de bankierseed wordt geschonden”, zegt Jerry Brouwer, algemeen directeur Tuchtrecht Banken. “Maar het kan altijd beter. Komende tijd zullen we ons focussen op het versterken van het tuchtrecht, zodat we nog meer duiding aan de bankierseed kunnen geven.“

 

Gerelateerde artikelen