Protocol Tuchtrechtelijk Register aangepast

Deel deze pagina

Het Protocol Tuchtrechtelijk Register is op 1 december 2020 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat vanaf die datum meer organisaties toegang krijgen tot het register.

Tuchtrecht Banken beheert het tuchtregister waarin de namen worden opgenomen van bankmedewerkers aan wie een maatregel is opgelegd. Een dergelijke registratie van de maatregel geldt voor een bepaalde periode, na afloop van die periode wordt de naam van die medewerker uit het register gehaald.

Tuchtrecht Banken bestaat inmiddels vijf jaar. In die tijd zijn nieuwe inzichten ontstaan over de inrichting van het bancaire tuchtrecht en de manier waarop dit effectief kan worden ingericht. Daarom is de formulering van het Protocol Tuchtrechtelijk Register aangepast en zijn de teksten begrijpelijker gemaakt.

Wijziging
Banken die deelnemen aan het tuchtrecht mogen het register raadplegen in het kader van een sollicitatieprocedure. In het Protocol Tuchtrechtelijk Register is geregeld welke banken dit zijn. Dit onderdeel is op 1 december 2020 gewijzigd. Vanaf die datum krijgen meer organisaties toegang tot het register. Voorheen hadden alleen Nederlandse banken toegang tot het Tuchtrechtelijk Register, omdat zij wettelijke verplicht zijn om aan het tuchtrecht deel te nemen. Nu krijgen ook Europese banken met een bijkantoor in Nederland toegang wanneer zij zich vrijwillig aansluiten bij Tuchtrecht Banken. Daarnaast mag DNB het register raadplegen in het kader van integriteits- en geschiktheidstoetsen van bestuurders en beleidsbepalers. Op deze manier garandeert de sector gezamenlijk een optimale werking van het bancaire tuchtrecht en draagt zij bij aan de kwaliteit en integriteit van haar werkzaamheden.

Het volledige Protocol Tuchtrechtelijk Register.

Gerelateerde artikelen