Meer banken melden zelf incidenten – jaarverslag 2015

Deel deze pagina

Banken melden zelf meer incidenten bij stichting Tuchtrecht Banken, die uitvoering geeft aan de bankierseed. Verheugend nieuws, zo schrijft voorzitter Toon Huydecoper in het voorwoord van het jaarverslag van de stichting. Lees verder voor het hele voorwoord van het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

“Een eerste jaar is altijd heuglijk en nooit ‘normaal’. Zeker indien iets begonnen wordt dat uniek is in de wereld. In dit jaarverslag kijken wij terug op het eerste jaar van de stichting Tuchtrecht Banken.

Er is hard gewerkt door de deelnemende banken en hun medewerkers. Zij hebben bewerkstelligd dat de circa 87.000 bankmedewerkers de Bankierseed hebben afgelegd. Dat was gelukkig méér dan het verplicht doorlopen van een formaliteit. De beëdigden hebben in hun organisaties op diverse manieren onderling het doel van de eed en het tuchtrecht besproken. Zeer bemoedigend is het feit dat daarbij veel is gesproken over dilemma’s en de impact van eed en tuchtrecht in de praktijk voor ieder persoonlijk. Alleen al daarom heeft het tuchtrecht voor bankmedewerkers zijn nut bewezen.

Ook door de collega’s van DSI is veel werk verzet. In korte tijd werden met hun uitstekende hulp een huisstijl en een website met een technisch complexe melding-module gerealiseerd. Een goed doordachte meldingsprocedure en administratieve infrastructuur vormen daarvoor een stevig fundament.

De stichting Tuchtrecht Banken is onafhankelijk. Dit geldt evenzeer voor de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. De leden van deze commissies zijn benoemd. De lijst met namen is indrukwekkend.

Tot nu toe
Het eigenlijke tuchtrecht is afhankelijk van meldingen van (vermeende) overtredingen. Het was van tevoren duidelijk dat er enige tijd overheen zou gaan voor er meldingen kwamen waarop het systeem in actie kon komen.

In de aanloopfase bleef het aantal meldingen klein. Dat lijkt teleurstellend, maar het is logisch. Het wettelijk verplichte tuchtrecht voor bankmedewerkers is nieuw. Begrijpelijk dus dat in het eerste jaar de kat uit de boom gekeken werd. Ongetwijfeld willen mensen eerst zien of en hoe het tuchtrecht werkt om te bepalen of het zinvol is zelf te melden.

Op dit ogenblik is een zestal zaken in behandeling bij de Tuchtcommissie. Ook zijn er beslissingen genomen over de vraag of een zaak tot de tuchtrechter moest worden toegelaten (de zogenoemde ontvankelijkheidsberoepen). Wij merken dat de afgelopen maanden het aantal meldingen toeneemt, ook vanuit bancaire instellingen zelf. Dat is een zeer positief teken.

De komende maanden zullen meer zaken voor de Tuchtcommissie gebracht worden. Wij verwachten dat de uitspraken van de tuchtcommissie de gewenste bijdrage zullen leveren aan de kwaliteit van de bankpraktijk, maar ook aan de verduidelijking en invulling van de normen die voor die praktijk gelden.

Wij kijken daarom met tevredenheid terug op het eerste jaar en met spanning vooruit naar het jaar dat voor ons ligt.”

Toon Huydecoper
voorzitter

Jaarverslagen van de Stichting Tuchtrecht Banken kunt u hier downloaden.

Gerelateerde artikelen