Dragen de eed en belofte bij aan de verandering van cultuur en het vergroten van vertrouwen?

Deel deze pagina

Het februari nummer van de Compliance Officer  heeft als titel Eed/Belofte. Dat klinkt zwaar maar laat ik direct zeggen. Nee geen zware kost, wel zeer lezenswaardig. En mooie beschouwing over integriteit en werk.

Vertwijfeld

Cora Wielenga, directeur van het Nederlands Compliance Instituut, formuleert het mooi: “Ben ik nu fan van het systeem van de verplichte eed/belofte afleggen? Of moet het stoppen? Hoewel ik de dingen graag zeker weet, vind ik het in dit geval prima om het nog niet te weten, nog te twijfelen. Soms ligt het antwoord en ‘het goede doen’ juist in het ‘niet weten’ en de ‘vertwijfeling’”.

Onderzoek

Edgar Karssing (Nyenrode Business Universiteit) en Cora Wielenga deden onderzoek naar eed/belofte en kernwaarde in de financiële sector. Aan het onderzoek werkte 133 mensen mee, waarvan het merendeel werkzaam is bij een bankinstelling.

“Door het uitspreken van een eed hoor je bij een groep die voor bepaalde waarden en normen staat. De eed kan zo daadwerkelijk bijdragen aan cultuur en vertrouwen. Maar dan moet je er wel mee aan de slag. Niet eenmalig, maar keer op keer”

Kritisch

De bevindingen sluiten aan bij de visie van Jonathan Soeharno. Zoals bekend van Soeharno heeft zijn bedenkingen bij het stelsel van afleggen van de eed/belofte en toepassing van tuchtrecht om gedrag te corrigeren.

“Eed en tuchtrecht gaan over integriteit. Integriteit heeft helaas een negatieve bijklank. Iets dat niet geschonden mag worden. Die negatieve dimensie krijgt ook nadruk in het tuchtrecht.”

“Maar er liggen ook positieve kansen”, zo stelt Soeharno. “Want integriteit kun je positief invullen en ontwikkelen. Wat is de cultuur die we willen? Waar staan we als bedrijf voor? Waar committeer je je aan als je de eed en de belofte aflegt? Dat zijn vragen die meer centraal mogen staan, ook in de praktijk van compliance.’

Tuchtrecht als middel om gesprek aan te gaan

Cindy Verboom (manager en aanklager Tuchtrecht Banken) laat zien dat de eed/belofte en tuchtrecht wel degelijk bijdragen aan de verdere invulling en uitwerking van normen. “Het tuchtrecht is meer dan een stok achter de deur” geeft ze aan. “In aanvulling op de bankierseed is het tuchtrecht een middel om als bankmedewerker, bank en maatschappij gezamenlijk het gesprek aan te gaan over wat als integer en deskundig kan worden gezien.”

Oproep

Verboom doet een oproep. Grijp de bankierseed en het tuchtrecht aan om met elkaar te spreken over positief en negatief gedrag. Juist door dit bespreekbaar te maken, geven we invulling aan de normen voor de beroepsgroep en dragen we bij aan het vertrouwen, de integriteit en de kwaliteit van het bankiersvak.

 

Gerelateerde artikelen