De verschillende soorten uitspraken

Welkom op de Uitspraken-pagina van Tuchtrechtbanken.nl. Hier vindt u omwille van de transparantie alle uitspraken en beslissingen uitgesproken door de verschillende gremia binnen Stichting Tuchtrecht Banken en geven wij u uitleg over wat elke uitspraak of beslissing inhoudt. Voor een overzicht van hoe een procedure kan verlopen, zie ons Procesdiagram.

Beslissing Algemeen Directeur
De algemeen directeur kan besluiten een melding niet in behandeling te nemen. Dit kan gebeuren om een aantal redenen. De algemeen directeur kan oordelen dat de melding weliswaar aan de procedurele minimale voorwaarden voldoet, maar dat de melding niet ziet op een overtreding conform het tuchtreglement of anderszins een overtreding van de bankierseed. Ook kan de algemeen directeur vinden dat de melding niet ernstig genoeg is om in behandeling te nemen, of om een andere reden tot een afwijzing komen.

De algemeen directeur zal een afwijzing altijd motiveren naar de melder toe. Als de melder het niet eens is met een afwijzing, dan kan om herziening worden gevraagd (zie 'Herzieningsuitspraken').

Sepot
Om uiteenlopende redenen kan het aanklagersbureau na onderzoek beslissen alsnog niet tot vervolging over te gaan. Net als in het strafrecht heet dit een sepot. Melders kunnen om herziening van de beslissing vragen middels een herzieningsuitspraak (zie 'Herzieningsuitspraken'). 

Herzieningsuitspraken
Als een melding door de Algemeen Directeur wordt afgewezen (zie 'Beslissing Algemeen Directeur') of er volgt sepot, en de melding of zaak daarmee niet in behandeling zal worden genomen door het aanklagersbureau, dan kan de melder vragen om een herziening van de beslissing door de voorzitter van de onafhankelijke Tuchtcommissie. De voorzitter kan besluiten dat de melding alsnog in behandeling moet worden genomen. De voorzitter kan ook besluiten dat de melding terecht werd afgewezen, of dat sepot terecht was. Daarmee zal de zaak definitief niet in behandeling worden genomen.

Uitspraken Tuchtcommissie
Dit zijn uitspraken gedaan door de onafhankelijke Tuchtcommissie in zaken.

Uitspraken Commissie van Beroep 
Dit zijn uitspraken gedaan door de onafhankelijke Commissie van Beroep. Zowel de aanklager als de beëdigde in een zaak kunnen in beroep gaan tegen uitspraken van de Tuchtcommissie.

Schikking
Het aanklagersbureau kan besluiten de beëdigde in een zaak een schikking aan te bieden. Als de beëdigde het voorstel accepteert, wordt de zaak afgedaan met een financiële transactie die ten goede komt aan de algemene reserve van Stichting Tuchtrecht Banken. De naam van de beëdigde wordt ook bij een schikking opgenomen in ons besloten register (zie onder).

Het namenregister van de Stichting Tuchtrecht Banken
Onze stichting kent een besloten register waarin namen worden opgenomen van beëdigden tegen wie een sanctie is uitgesproken, of een schikking hebben getroffen. De namen van deze personen blijven tot maximaal drie jaar zichtbaar voor banken die bij Stichting Tuchtrecht Banken zijn aangesloten.

Terug naar het Uitspraken-overzicht