De verschillende soorten sancties

Welkom op de Uitspraken-pagina van Tuchtrechtbanken.nl. Hier vind je de omschrijvingen van de soorten maatregelen die kunnen worden opgelegd. Voor meer details kun je ons Tuchtreglement raadplegen. Elke beëdigde die een sanctie opgelegd krijgt, wordt opgenomen in ons besloten register dat inzichtelijk is voor alle aangesloten banken.

Berisping
Een beëdigde kan een berisping opgelegd krijgen. Dit is een schriftelijke strenge afkeuring van gedrag.

Opleidingsverplichting
Een beëdigde kan verplicht worden een cursus of ander soort opleiding te volgen. De beëdigde moet dit zelf betalen.

Boete
Een beëdigde kan een boete opgelegd krijgen, oplopend tot maximaal €25.000. De beëdigde moet dit zelf betalen.

Beroepsverbod
Een beëdigde kan door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep een beroepsverbod opgelegd krijgen van maximaal drie jaar. Dit betekent dat de beëdigde voor de opgelegde periode niet werkzaam mag zijn in de bancaire sector.

Het namenregister van de Stichting Tuchtrecht Banken
Onze stichting kent een besloten register waarin namen worden opgenomen van beëdigden aan wie een maatregel, zoals een beroepsverbod, boete of berisping, is opgelegd door de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep of door het accepteren van een schikking. De namen van deze personen blijven minimaal drie jaar zichtbaar voor banken die bij Stichting Tuchtrecht Banken zijn aangesloten.

Naar het Uitspraken-overzicht