Register Integriteit

Deel deze pagina

DSI bevordert een integere en deskundige financiële sector. De basis voor vertrouwen is getoonde integriteit. Het Basisregister Integriteit voorziet in toetsing middels integriteitmodules, die alle DSI-gecertificeerden geacht worden af te leggen.

Registratievereisten Certificering

De persoon die werkzaam is in een integriteitsgevoelige functie die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbaar register.

Kandidaat-Certificering

De persoon die werkzaam is in een integriteitsgevoelige functie die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde. Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbaar register

Registratievereisten

 • Algemene toelatingseisen
  • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
  • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden.

  Opleidingsvereisten:

  Voorts dient het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te zijn afgelegd:

  • E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut.

  Klik hier voor meer informatie en inschrijving.