DSI Beleggingsanalist

Deel deze pagina

De beleggingsanalist stelt prognoses op aangaande marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten.

Registratievereisten Certificering:

De Beleggingsanalist die voldoet aan alle onderstaande eisen mag zich Gecertificeerde noemen. Deze certificering is zichtbaar in het openbaar register.

Kandidaat-Certificering:

De Beleggingsanalist die nog niet aan alle eisen voor certificering voldoet maar wel werkzaam is voor een deelnemer, kwalificeert als Kandidaat-Gecertificeerde.  Een Kandidaat-Gecertificeerde is niet zichtbaar in het openbaar register.

Functieomschrijving

 • Kerntaken
  • De beleggingsanalist brengt gegevens uit vakliteratuur, media, onderzoeksrapporten en elektronische informatiebronnen in verband met het rendement en risico van effecten;
  • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d.;
  • beoordeelt economische, politieke en maatschappelijke gegevens en gebeurtenissen zoals overheidsinvloeden, valutaschommelingen, bedrijfseconomische en strategische ontwikkelingen binnen bedrijfstakken etc.;
  • bestudeert binnen- en buitenlandse publicaties op beleggingsgebied;
  • analyseert en interpreteert deze gegevens volgens de in het vakgebied gebruikelijke methodieken;
  • interpreteert prognoses inzake financieel-economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland tegen de achtergrond van de historie.;
  • stelt prognoses op over de te verwachten invloed van ontwikkelingen op de (internationale) geld- en kapitaalmarkt en bespreekt deze met zijn leiding;
  • onderhoudt contacten met ondernemingen, institutionele beleggers, banken en brokers voor het afstemmen van opinies;
  • kan adequaat en snel wettelijk kader en (fiscale) regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;
  • kan ‘zorgplicht’ vertalen naar de dagelijkse praktijk.
 • Kennisvereisten
  • De beleggingsanalist kent de waarde van financiële instrumenten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn;
  • kent de basisprincipes van relevante vormen van analyse en waardering;
  • kent de organisatie en het functioneren van effectenmarkten in relatie tot vraag en consumentengedrag, aanbod en productiefactoren;
  • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;
  • kent de vormen van ondernemingsfinanciering;
  • kan ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen, mede in relatie tot politiek-maatschappelijke factoren in heden en verleden;
  • kan variabelen wegen, ook met het oog op de actualiteit;
  • kent de risico’s van de diverse beleggingsmogelijkheden voor de lange en korte termijn;
  • kent de methoden en modellen voor het analyseren en interpreteren van financieel-economische gegevens;
  • kent de eisen die aan financiële verslagen worden gesteld;
  • weet welke partijen in de markt zijn;
  • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
  • is op de hoogte van fiscale regelgeving;
  • kent de handelsregels van beurzen en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn.

Algemene toelatings- en opleidingsvereisten

 • Algemene toelatingseisen
  • Werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • Doorlopen van registratiescreening, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • Onderschrijven en naleven van DSI-gedragscode;
  • Kennis van wet- en regelgeving op peil houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden, namelijk het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Algemene opleidingsvereisten

  Voorts dient hij het DSI-Integriteitsprogramma Algemeen met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

  • E-learning Algemeen van het Nederlands Compliance Instituut;
  • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail of institutioneel) van Nyenrode.
  • Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen.

  Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

Opleidings- en ervaringsvereisten

 • Opleidingsvereisten

  De Beleggingsanalist dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

  • VU-VBA opleiding Investment Management; de blokken Fundamentele Analyse & Waardering en Alternative Investments;
  • CFA level I of ander buitenlands equivalent;
 • Ervaringsvereisten
  • De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.