Uitspraken

 1. Inzage in kredietdossier (beroep)

  3 mei 2018

  CvB-2018-3593. 

 2. Raadplegen en delen gegevens klanten met derden: beroepsverbod

  20 april 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3707.  Verweerder heeft zonder zakelijke aanleiding daartoe bankgegevens van een klant geraadpleegd, deze gegevens doorgegeven aan derden en het adres van deze klant bij de bank gewijzigd. Verweerder heeft dit gedaan om verduistering/diefstal van geld mogelijk te maken. Gelet hierop heeft verweerder in strijd met de Gedragsregels (1, 4 en 5) gehandeld. Verweerder heeft vertrouwelijke informatie met derden gedeeld, heeft alles behalve integer gehandeld en zich niet gehouden aan de interne regels van de bank.

 3. Schikking - verduistering geld en persoonlijke geldlening bij klant

  11 april 2018
  Boete

  TRB-2018-3834. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder heeft geprobeerd een geldbedrag te verduisteren. Het geldbedrag was door een klant op het bankkantoor aan verweerder overhandigd, nadat een storting bij een geldautomaat was mislukt. Daarnaast is verweerder in dezelfde periode een persoonlijke geldlening aangegaan bij een klant van de bank.

 4. Berisping wegens middelenmisbruik bank

  14 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3695. D

 5. Tussenbeslissing - vastlegging bankierseed

  14 maart 2018

  TRB-2018-3611.  In het dossier is geen afschrift van de getekende bankierseed gevoegd. Uit de door de bank aangeleverde stukken met betrekking tot de afgelegde eed is het voor de tuchtcommissie thans niet mogelijk om vast te stellen dat de klacht betrekking heeft op een beëdigd bankmedewerker. De Tuchtcommissie verzoekt daarom om completering van het dossier. De behandeling van de zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden. Download hier de volledige uitspraak:Tussenbeslissing dossier 3611

 6. Niet tijdig melden groot verlies - strijd met regels bank; berisping

  14 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3635 en TRB-2018-3636. 

 7. Weigeringen door bank van aanlevering niet-geanonimiseerde stukken

  13 maart 2018

  TRB-2018-3670H en TRB-2018-3677H.  Door de bank zijn tegen beëdigden meldingen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de Algemeen Directeur onderzoeken ingesteld en heeft hij de bank in beide dossiers meermalen verzocht om de aanlevering van niet-geanonimiseerde stukken. De bank heeft dit telkens geweigerd. De Algemeen Directeur heeft daarop de zaken geseponeerd, nu het - door tijdsverloop - niet langer opportuun is een klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen.

 8. Medewerkers vergunninghoudende onderneming geen bankierseed afgelegd

  26 januari 2018

  TRB-2018-3885H, TRB-2018-3886H en TRB-2018-3887H. 

Pagina's