Uitspraken

 1. Kopiëren handtekening klant: beroepsverbod

  17 oktober 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3754.  Verweerder heeft een formulier ‘Opdracht tot waardeoverdracht’ ondertekend met een handtekening, die de handtekening van een klant voorstelt. Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werken bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. De klacht van de Algemeen Directeur acht de Tuchtcommissie dan ook gegrond.

 2. Niet-ontvankelijk herzieningsverzoek

  16 oktober 2018

  Beslissing Voorzitter Tuchtcommissie 

 3. Door directievoorzitter verzonden onzorgvuldige brief

  8 oktober 2018

  TRB-2018-3995,  De Algemeen Directeur is een onderzoek gestart naar een directievoorzitter van de bank die een brief aan een klant had gestuurd. De klant had vernielingen aangericht bij de bank. Namens de bank is hiervan aangifte bij de politie gedaan. Aan de klant is verzocht om een andere bank te kiezen. In de brief staat dat de klant heeft verzocht om de tegen hem gedane aangifte in te trekken. In de brief staat voorts dat de bank niet ingaat op dit verzoek, maar dat een constructieve reactie op de inhoud van de brief daar mogelijk verandering in brengt.  

 4. Onjuiste adresgegevens, niet persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar

  5 oktober 2018

  TRB-2018-3966.  Herzieningsbeslissing De melding houdt in dat de bankmedewerker de melder en diens partner zou aanzetten tot fraude en valsheid in geschrift door te vragen een document te tekenen waarin staat dat de partner op een ander adres heeft gewoond dan waar ze woonde. Daarnaast heeft de bank vertrouwelijk informatie naar dit adres gestuurd.

 5. Afwijzen hypotheekaanvraag, civielrechtelijk

  5 oktober 2018

  TRB-2018-3955.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat een hypotheekaanvraag voor de aankoop van een huis plotseling zonder toelichting is afgewezen door de bankmedewerker.  De bankmedewerker zou de melder ten onrechte de schuld hebben gegeven van de afwijzing.

 6. Vergoeding kosten advocaat, niet persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar

  11 september 2018

  TRB-2018-3948.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker hem had moeten wijzen op de kosten van de ingeschakelde advocaat en direct tegen de advocaat had moeten vertellen dat alleen melder de opdrachtovereenkomst met de advocaat zou moeten tekenen, en niet melder en diens zoon. De Algemeen Directeur heeft besloten geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. Er is niet gebleken dat de bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt valt te maken.

 7. Handelen bankmedewerker reeds onderdeel civielrechtelijke procedure

  11 september 2018

  TRB-2018-3897.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker een deal met hem zou hebben gesloten om, in ruil voor het royement van een hypotheek, een winstuitkering van één van de bedrijven van de melder te ontvangen. De bank zou voorts hebben geholpen om waardezaken uit een faillissement te halen. De Algemeen Directeur oordeelt dat de gedragingen waar de melding op zien, vóór de datum van het afleggen van de bankierseed door de bankmedewerker hebben plaatsgevonden. De Algemeen Directeur legt daarom geen klacht voor aan de Tuchtcommissie.

 8. Valse informatie verstrekken bij procedure: bankierseed niet afgelegd

  11 september 2018

  TRB-2018-3890.  Herzieningsbeslissing De bankmedewerker zou zich volgens de melder niet houden aan de regels voor belastingafdracht. De bankmedewerker zou, in een civiele procedure tussen de melder en de bank bij de civiele rechter, bewust valse informatie geven over de belastingafdracht.

 9. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  11 september 2018

  TRB-2018-3883 en 3884.  Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

 10. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  11 september 2018

  TRB-2018-3883 en 3884.  Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

Pagina's