Uitspraken

 1. Afwijzing melding wegens civielrechtelijk conflict terecht

  12 december 2018

  TRB-2018-4001.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker in strijd heeft gehandeld met de bankierseed en dat sprake is van smaad, doordat de bankmedewerker stelt dat de melder een document heeft vervalst.

 2. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen gegevens met een derde

  11 december 2018
  Berisping

  TRB-2018-3771.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken en deze gegevens heeft gedeeld met een derde. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3771 beslissing AD

 3. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  11 december 2018
  Berisping

  TRB-2018-3770.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3770 beslissing AD

 4. Afwijzingen meerdere meldingen terecht: geen behandeling wegens civielrechtelijke conflicten

  11 december 2018

  TRB-2018-4227, TRB-2018-4272, TRB-2018-4273, TRB-2018-4274, TRB-2018-4275, TRB-2018-4276. Herzieningsbeslissing Melder is van oordeel dat de betrokken bankmedewerkers in een civielrechtelijke procedure omtrent de executoriale verkoop van zijn schip door de bank de rechter hebben misleid over het bestaan van (rechtsgeldig) beslag.

 5. Schikking – Diverse gedragingen, bijzondere en persoonlijke omstandigheden

  19 november 2018
  Berisping

  TRB-2018-3876.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde een hotel heeft geboekt zonder toestemming van de bank, e-mailberichten van collega’s heeft vervalst, gebruik heeft gemaakt van zakelijke e-mail voor privédoeleinden en vertrouwelijke informatie met een derde heeft gedeeld. Deze gedragingen worden beëdigde aangerekend.

 6. Terechte afwijzing melding; kwestie ziet niet op tuchtrecht maar op bankbeleid

  19 november 2018

  TRB-2018-4255.  Herzieningsbeslissing

 7. Meldingen inzake kwesties van vóór de bankierseed of in civielrechtelijke procedure - terecht afgewezen

  19 november 2018

  TRB-2018-4200 en TRB-2018-4201.  Herzieningsbeslissing Door de melder zijn meldingen ingediend tegen twee  (toenmalig) leden van de Raad van Commissarissen van een bank. Deze bankmedewerkers zouden in een civielrechtelijke procedure bedrieglijk hebben verklaard en de melder valselijk hebben beschuldigd, waardoor de rechter is misleid en een eerlijke procesgang is belet. De melder had deze civielrechtelijke procedure tegen de bank, zijn voormalig werkgever, aangespannen.

 8. Geen opzet in het spel - melding terecht afgewezen

  19 november 2018

  TRB-2018-4004.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat bankmedewerker onzorgvuldig heeft gewerkt en heeft gelogen door te stellen dat uit de bankadministratie niet blijkt dat het (hypotheek)dossier haastig is opgepakt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat niet is gebleken dat de bankmedewerker in zijn dienstverlening onzorgvuldig of onprofessioneel heeft gehandeld en daarmee een integriteitsnorm heeft geschonden. Daarnaast zijn handelingen van of dienstverlening door de bank als instelling uitgesloten van de tuchtprocedure.

 9. Schikking – Indienen valse verzekeringsclaim en bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  13 november 2018
  Berisping

  TRB-2018-3950.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde een valse verzekeringsclaim heeft ingediend wegens autoschade. Beëdigde heeft hierbij een aanstichtende rol gehad. De schade zou zijn veroorzaakt doordat een collega met een winkelwagentje tegen de auto van beëdigde zou zijn gereden. Beëdigde heeft voorts, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond, rekeninggegevens van diverse personen bekeken.

 10. Sepot – Indienen valse verzekeringsclaim

  13 november 2018

  TRB-2018-3960. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde heeft meegewerkt aan het indienen van een valse verzekeringsclaim door een collega om daar financieel voordeel mee te behalen. Gelet op de bijzondere en persoonlijke omstandigheden zijn de gedragingen van beëdigde van onvoldoende ernst om verder tuchtrechtelijk ingrijpen te rechtvaardigen. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3960 beslissing AD

Pagina's