Uitspraken

 1. Schikking - verduistering geld en persoonlijke geldlening bij klant

  11 april 2018
  Boete

  TRB-2018-3834. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder heeft geprobeerd een geldbedrag te verduisteren. Het geldbedrag was door een klant op het bankkantoor aan verweerder overhandigd, nadat een storting bij een geldautomaat was mislukt. Daarnaast is verweerder in dezelfde periode een persoonlijke geldlening aangegaan bij een klant van de bank.

 2. Berisping wegens middelenmisbruik bank

  14 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3695. D

 3. Tussenbeslissing - vastlegging bankierseed

  14 maart 2018

  TRB-2018-3611.  In het dossier is geen afschrift van de getekende bankierseed gevoegd. Uit de door de bank aangeleverde stukken met betrekking tot de afgelegde eed is het voor de tuchtcommissie thans niet mogelijk om vast te stellen dat de klacht betrekking heeft op een beëdigd bankmedewerker. De Tuchtcommissie verzoekt daarom om completering van het dossier. De behandeling van de zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden. Download hier de volledige uitspraak:Tussenbeslissing dossier 3611

 4. Niet tijdig melden groot verlies - strijd met regels bank; berisping

  14 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3635 en TRB-2018-3636. 

 5. Weigeringen door bank van aanlevering niet-geanonimiseerde stukken

  13 maart 2018

  TRB-2018-3670H en TRB-2018-3677H.  Door de bank zijn tegen beëdigden meldingen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de Algemeen Directeur onderzoeken ingesteld en heeft hij de bank in beide dossiers meermalen verzocht om de aanlevering van niet-geanonimiseerde stukken. De bank heeft dit telkens geweigerd. De Algemeen Directeur heeft daarop de zaken geseponeerd, nu het - door tijdsverloop - niet langer opportuun is een klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen.

 6. Medewerkers vergunninghoudende onderneming geen bankierseed afgelegd

  26 januari 2018

  TRB-2018-3885H, TRB-2018-3886H en TRB-2018-3887H. 

 7. Inzage in kredietdossier III

  20 december 2017

  TRB-2017-3627. 

 8. Inzage in kredietdossier II

  20 december 2017
  Berisping

  TRB-2017-3593. 

Pagina's