Uitspraken

 1. Vervalsen accountantsverklaring; beroepsverbod

  22 juni 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3532. Datum beslissing: 14 juni 2017

 2. Aanvragen creditcard op naam van klant en geld opnemen voor eigen gebruik; beroepsverbod

  22 juni 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3600. Datum beslissing: 14 juni 2017

 3. Bekijken klantgegevens schoonouders; beroepsverbod

  24 mei 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3574. Datum beslissing: 10 mei 2017

 4. Privé-uitgaven met zakelijke creditcard

  24 mei 2017
  Berisping

  TRB-2017-3568. Datum beslissing: 10 mei 2017

 5. Privé-handelen onder bankierseed

  24 maart 2017

  CVB-2016-1. Datum beslissing: 15 maart 2017 Vervolg op beslissing van 30 november 2016, waarin de Tuchtcommissie klager niet-ontvankelijk verklaart omdat het privé-handelen van verweerder niet onder de reikwijdte van de bankierseed zou vallen. De Commissie van Beroep vernietigt de beslissing van de Tuchtcommissie en verklaart de klacht gegrond (zonder oplegging van maatregel).

 6. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding II; beroepsverbod

  10 maart 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3540. Datum beslissing: 1 maart 2017 Vervolg op tussenbeslissing van 19 september 2016.

 7. Belangenverstrengeling en inleidende overwegingen aanlevering stukken; beroepsverbod

  10 maart 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3508. Datum beslissing: 1 maart 2017 Vervolg op tussenbeslissing van 19 september 2016 1. De Tuchtcommissie geeft inleidende overwegingen over de aanlevering van interne onderzoeksrapporten die ten grondslag worden gelegd aan de tuchtprocedure. De Tuchtcommissie stelt zich op het standpunt dat deze rapporten in niet-geanonimiseerde vorm moeten worden aangeleverd, om aan adequate waarborgen voor een behoorlijke procesgang te voldoen.

 8. Herhaling eerder ingediende melding - civielrechtelijk geschil

  3 januari 2017

  TRB-2016-3643H. Datum beslissing: 22 december 2016

 9. Civielrechtelijk geding en niet aannemelijk dat doelbewust in dossier is gewist

  22 december 2016

  TRB-2016-3565H. Datum beslissing: 2 december 2016

 10. Civielrechtelijk geding en onheuse bejegening

  22 december 2016

  TRB-2016-3566H. Datum beslissing: 2 december 2016

Pagina's