Uitspraken

 1. Herhaling eerder ingediende melding - civielrechtelijk geschil

  3 januari 2017

  TRB-2016-3643H. Datum beslissing: 22 december 2016

 2. Civielrechtelijk geding en niet aannemelijk dat doelbewust in dossier is gewist

  22 december 2016

  TRB-2016-3565H. Datum beslissing: 2 december 2016

 3. Civielrechtelijk geding en onheuse bejegening

  22 december 2016

  TRB-2016-3566H. Datum beslissing: 2 december 2016

 4. Melding tegen klachtenfunctionaris bank

  22 december 2016

  TRB-2016-3567H. Datum beslissing: 2 december 2016 De melding richt zich tegen de handelwijze van de klachtenfunctionaris van de bank. Niet is gebleken dat de beëdigde bij het beoordelen van de door melder bij de bank ingediende klacht onzorgvuldig en/of onprofessioneel heeft gehandeld. De bij Stichting Tuchtrecht Banken gedane melding en het ingediende herzieningsverzoek zijn in dit verband onvoldoende onderbouwd. Het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de beëdigde in strijd met de door haar afgelegde bankierseed en de daarbij behorende gedragscode heeft gehandeld.

 5. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding; beroepsverbod

  15 december 2016
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3542. Datum beslissing: 30 november 2016 Verweerster heeft zonder zakelijke aanleiding veelvuldig klantgegevens bekeken. Dergelijk handelen was haar op grond van de interne regels van de bank niet toegestaan. De stelling van verweerster dat mogelijk anderen op haar werkplek met haar account klantgegevens zouden hebben bekeken acht de Tuchtcommissie niet aannemelijk geworden. Verweerster heeft door haar handelen de door haar afgelegde bankierseed en de daaraan verbonden gedragscode (in het bijzonder de artikelen 1 en 4) geschonden.

 6. Ten onrechte blokkeren betaalrekening; gegronde klacht zonder oplegging maatregel

  15 december 2016

  TRB-2016-3548. Datum beslissing: 5 oktober 2016

 7. Werkingsgebied bankierseed; privé-handelingen

  15 december 2016

  TRB-2016-3536. Datum beslissing: 30 november 2016

 8. Tussenbeslissing over aanlevering onderzoeksrapporten

  15 december 2016

  TRB-2016-3540 en TRB-2016-3508. 

 9. Inzage in dossier II – Toewijzing herzieningsverzoek

  5 december 2016

  TRB-2016-3593H. Datum beslissing: 5 december 2016

 10. Inzage in dossier – Toewijzing herzieningsverzoek

  23 november 2016

  TRB-2016-3551H. Datum beslissing: 4 oktober 2016

Pagina's