Uitspraken

 1. Kopiëren handtekeningen klanten: 61 beroepsverboden

  3 april 2019
  Beroepsverbod

  Op 3 april 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 61 soortgelijke zaken.  De inhoud van de zaak

 2. Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen

  13 maart 2019

  TRB-2018-3976/4258/4259/4260. Door de melder zijn over 4 medewerkers meldingen ingediend. De meldingen houden verband met een door de melder gehuurde woning. Volgens de melder hebben de medewerkers in strijd met de bankierseed gehandeld, onder meer door het vertonen van intimiderend gedrag en het aanzetten tot contractbreuk van de huurder (melder) richting de verhuurder.

 3. Wegpakken portemonnee klant; beroepsverbod

  6 februari 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3946. 

 4. Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding; beroepsverbod

  19 december 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3880. 

 5. Vertrouwelijke gegevens uploaden; beroepsverbod

  19 december 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3868.  Verweerder  heeft (met behulp van WeTransfer en GoogleDocs) circa twee gigabyte  aan bankgegevens, zonder toestemming van de bank, buiten de bank gebracht. Namens de Algemeen Directeur is gesteld dat verweerder gevoelige en vertrouwelijk informatie buiten de bank heeft gebracht. Het betrof onder meer specifieke, concrete en belangrijke gegevens over de zakelijke risico’s van de bank.                                                                                                  

 6. Klantgegevens kopiëren en meenemen; beroepsverbod

  19 december 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3866.  Verweerder  heeft pensioengegevens van klanten van de bank gekopieerd op twee USB-sticks en meegenomen. Eén van deze USB-sticks is verweerder later binnen de bank kwijtgeraakt, waarna deze werd gevonden. Op deze USB-stick heeft verweerder ook een PowerPoint presentatie van de bank over pensioenen opgeslagen.

 7. Internetgebruik voor privé-doeleinden door bankmedewerker; berisping

  19 december 2018
  Berisping

  Verweerder heeft vanaf zijn werkplek en met gebruikmaking van zijn werkcomputer veelvuldig gebruik gemaakt van het internet voor privédoeleinden. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van zoektermen die leiden naar pornografisch materiaal gezocht. Verweerder heeft verder onder meer veelvuldig aan voetbal gerelateerde websites bezocht.

 8. Geen tuchtrechtelijk verwijtbare gedragingen, afwijzing herzieningsverzoek

  12 december 2018

  TRB-2018-4029.  Herzieningsbeslissing Volgens melder heeft de bankmedewerker, die als externe werkzaam is bij de bank, niet kenbaar gemaakt dat hij als externe was ingehuurd door de bank. Daarnaast heeft de bankmedewerker volgens melder niet de bankierseed afgelegd, wat hij wel had moeten doen.

Pagina's