Uitspraken

 1. Handelen niet in de hoedanigheid van bankier en geen raakvlakken met bank

  8 september 2017

  TRB-2017-3702H. Datum beslissing: 3 augustus 2017 De melding ziet op handelingen van een bankmedewerker verricht in zijn hoedanigheid als lid van de Klachtencommissie van de Politie. Zowel de Algemeen Directeur als de Voorzitter van de Tuchtcommissie oordelen dat de melding niet tot een gegronde klacht kan leiden, omdat de gedragingen niet vallen onder het bancaire tuchtrecht en geen raakvlakken hebben met de bank. Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3702 Beslissing AD Download hier de herzieningsuitspraak: 3702 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

 2. Afleggen onjuiste verklaring onvoldoende onderbouwd. Marginale toets melding.

  8 september 2017

  TRB-2017-3701H. Datum beslissing: 3 augustus 2017

 3. Civielrechtelijk conflict / niet vereist dat bankmedewerker persoonsgegevens aan melder verstrekt

  8 september 2017

  TRB-2017-3679H, TRB-2017-3682H, TRB-2017-3683H en TRB-2017-3684H. Datum beslissingen: 3 augustus 2017

 4. Zorgvuldige beoordeling van verzoeken tot inzage in (origineel) kredietdossier

  8 september 2017

  TRB-2017-3640H. Datum beslissing: 3 augustus 2017

 5. Bijzondere overwegingen over de afdeling Bijzonder Beheer en klantbelang

  8 september 2017

  TRB-2017-3622H en TRB-2017-3623H. Datum beslissing: 3 augustus 2017 De melder heeft een melding ingediend tegen twee bankmedewerkers, waarin in verschillende onderdelen wordt geklaagd over de opzegging van financieringen door de beëdigden namens de bank. Het financieringsdossier bij de bank was in behandeling bij de afdeling Bijzonder Beheer. De Algemeen Directeur heeft besloten de melding niet aan de Tuchtcommissie voor te leggen, omdat aan de beëdigden geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt en sprake is van een civielrechtelijk conflict.

 6. Opeisen niet bestaande leningsdelen en vervalsen volmachten

  8 september 2017

  TRB-2017-3608H, TRB-2017-3609H en TRB-2017-3610H. Datum beslissingen: 3 augustus 2017

 7. Melding tegen incassomedewerker is niet ontvankelijk: valt niet onder de bankierseed

  30 juni 2017

  TRB-2017-3681H. Datum beslissing: 1 juni 2017 Melder heeft een melding ingediend tegen een medewerker van een incassobureau. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen omdat door de medewerkers van een incassobureau niet de bankierseed wordt afgelegd en derhalve niet valt onder het bancaire tuchtrecht.  Onder verwijzing naar de 'Regeling eed en belofte financiële sector 2015' bevestigt de Voorzitter van de Tuchtcommissie dit oordeel. Download hier de uitspraak: Herzieningsuitspraak dossier 3681

 8. Een civielrechtelijk conflict: klacht handelen beëdigde en beslaglegging rekening

  30 juni 2017

  TRB-2017-3673H. Datum beslissing: 1 juni 2017

 9. Geen tuchtrechtelijk verwijt handelen beëdigden

  30 juni 2017

  TRB-2017-3664H en TRB-2017-3665. Datum beslissing: 1 juni 2017

 10. Civielrechtelijk geding: handelen geen tuchtrechtelijk verwijt

  30 juni 2017

  TRB-2017-3663H. Datum beslissing: 1 juni 2017

Pagina's