Uitspraken

 1. Schikking – Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  24 augustus 2018
  Berisping

  TRB-2018-3894.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde rekeninggegevens van zichzelf, van zijn gezinsleden en van (leden van) de voetbalvereniging heeft bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft ingestemd met deze berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3894 beslissing AD

 2. Wijzigen omschrijving overboeking op rekeningafschrift - sepot

  20 augustus 2018

  TRB-2018-3949. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat de beëdigde een rekeningafschrift heeft vervalst en dit rekeningafschrift heeft ingediend als bewijsstuk bij een kredietaanvraag. De Algemeen Directeur is van oordeel dat ten aanzien van deze gedragingen voldoende raakvlakken met de functie van de beëdigde als bankmedewerker aanwezig zijn, om in tuchtrechtelijke zin relevant te zijn. De ernst van de schending is echter onvoldoende om de oplegging van een maatregel te rechtvaardigen.   Download hier de volledige beslissing: Beslissing AD 3949

 3. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker VI

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3807.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 4. Nabootsen van handtekeningen van klanten door bankmedewerker

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3806. Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 5. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker V

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3801.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 6. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker IV

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3798.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 7. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker III

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3778.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 8. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker II

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3774.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 9. Kopiëren van handtekening van klant door bankmedewerker II

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3746.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 10. Namaken van handtekeningen van klanten door bankmedewerker I

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3742.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

Pagina's