Uitspraken

 1. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken van klantgegevens voor privédoeleinden

  8 augustus 2018
  Berisping

  TRB-2018-3959.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerster zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerster heeft voorts klantgegevens gebruikt voor privédoeleinden. Verweerster heeft ingestemd met een berisping en is opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de volledige beslissing: beslissing AD 3959

 2. Geen voldoende ernstig tuchtrechtelijk verwijt; sepot

  12 juli 2018

  TRB-2018-3941.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat niet is komen vast te staan dat verweerder klantgegevens van de bank aan derden heeft verstrekt. Uit het onderzoek is evenmin gebleken dat verweerder aan derden zou hebben verzocht een overval te plegen. Download hier de volledige tekst van de beslissing: Beslissing AD 3941

 3. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding; schikking

  11 juli 2018
  Opleidingsverplichting

  TRB-2018-3838.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerster zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerster heeft ingestemd met een educatieve maatregel. Verweerster wordt opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de volledige tekst van de beslissing: Beslissing AD 3838

 4. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  27 juni 2018
  Berisping

  TRB-2018-3940.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerder heeft ingestemd met een berisping. Verweerder wordt opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de volledige beslissing: Beslissing Algemeen Directeur 3940

 5. Schikking – Raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen klantgegevens met derde

  21 juni 2018
  Boete

  TRB-2018-3847.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerder heeft verder vertrouwelijke gegevens gedeeld met één van deze klanten en met een derde. Verweerder heeft ingestemd met een boete. Verweerder wordt opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de volledige beslissing: Beslissing Algemeen Directeur 3847

 6. Aanpassing van een door de klant ondertekend formulier; berisping - II

  6 juni 2018
  Berisping

  TRB-2018-3845.  Verweerder heeft samen met een collega gegevens verwijderd van een door de klant ondertekend UBO-formulier en dit aangepaste formulier in het digitale dossier van de klant geplaatst. Klanten moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de in systemen van de bank opgenomen informatie. De Tuchtcommissie acht aannemelijk dat verweerder meende niet meer dan een administratieve fout te herstellen. Er is sprake van een incident. Verweerder heeft zich open opgesteld en blijk gegeven in te zien dat hij anders had moeten handelen. Verweerder heeft na het incident zijn baan verloren.

 7. Inzage in kredietdossier (beroep)

  3 mei 2018

  CvB-2018-3593. 

 8. Raadplegen en delen gegevens klanten met derden: beroepsverbod

  20 april 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3707.  Verweerder heeft zonder zakelijke aanleiding daartoe bankgegevens van een klant geraadpleegd, deze gegevens doorgegeven aan derden en het adres van deze klant bij de bank gewijzigd. Verweerder heeft dit gedaan om verduistering/diefstal van geld mogelijk te maken. Gelet hierop heeft verweerder in strijd met de Gedragsregels (1, 4 en 5) gehandeld. Verweerder heeft vertrouwelijke informatie met derden gedeeld, heeft alles behalve integer gehandeld en zich niet gehouden aan de interne regels van de bank.

Pagina's