Uitspraken

 1. Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  19 mei 2019

  TRB-2019-4309 Door de melder is een melding ingediend over twee bankmedewerkers. Volgens de melder zijn de betrokken bankmedewerkers eindverantwoordelijk voor het schenden van de bankierseed in een situatie waarover door de melder klachten zijn ingediend bij de bank.  De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. De melding heeft betrekking op een gedraging van de bank als instelling en niet op een gedraging die in tuchtrechtelijke zin aan de betrokken bankmedewerkers kan worden toegerekend.

 2. Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  19 mei 2019

  TRB-2019-4310. Door de melder is een melding ingediend over twee bankmedewerkers. Volgens de melder zijn de betrokken bankmedewerkers eindverantwoordelijk voor het schenden van de bankierseed in een situatie waarover door de melder klachten zijn ingediend bij de bank.  De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. De melding heeft betrekking op een gedraging van de bank als instelling en niet op een gedraging die in tuchtrechtelijke zin aan de betrokken bankmedewerkers kan worden toegerekend.

 3. Voorwenden behalen diploma’s; beroepsverbod

  1 mei 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3878. 

 4. Kopiëren handtekeningen klanten: 3 beroepsverboden

  1 mei 2019
  Beroepsverbod

  Op 1 mei 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 3 soortgelijke zaken, waarin – kort samengevat – verweerders handtekeningen van klanten hebben gekopieerd. Deze uitspraken maken onderdeel uit van een veel groter aantal zaken waarin hetzelfde was voorgevallen en waarin de Tuchtcommissie reeds eerder (op 17 augustus 2018 en op 3 april 2019) uitspraak heeft gedaan. Verweerders hebben handtekeningen van klanten onder herstelde hypotheekadviezen gekopieerd.

 5. Vertrouwelijke gegevens uploaden; berisping

  16 april 2019
  Berisping

  CvB TRB-2019-3868.  Voortzetting van beslissing Tuchtcommissie van 19 december 2018. Verweerder was in beroep gekomen van de beslissing van de Tuchtcommissie waarin aan hem aan hem een tijdelijk beroepsverbod was opgelegd.

 6. Kopiëren handtekeningen klanten: 61 beroepsverboden

  3 april 2019
  Beroepsverbod

  Op 3 april 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 61 soortgelijke zaken.  De inhoud van de zaak

 7. Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen

  13 maart 2019

  TRB-2018-3976/4258/4259/4260. Door de melder zijn over 4 medewerkers meldingen ingediend. De meldingen houden verband met een door de melder gehuurde woning. Volgens de melder hebben de medewerkers in strijd met de bankierseed gehandeld, onder meer door het vertonen van intimiderend gedrag en het aanzetten tot contractbreuk van de huurder (melder) richting de verhuurder.

Pagina's