Uitspraken

 1. Raadplegen en delen gegevens klanten met derden: beroepsverbod

  2 mei 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3707. Datum beslissing: 20 april 2018 Verweerder heeft zonder zakelijke aanleiding daartoe bankgegevens van een klant geraadpleegd, deze gegevens doorgegeven aan derden en het adres van deze klant bij de bank gewijzigd. Verweerder heeft dit gedaan om verduistering/diefstal van geld mogelijk te maken. Gelet hierop heeft verweerder in strijd met de Gedragsregels (1, 4 en 5) gehandeld. Verweerder heeft vertrouwelijke informatie met derden gedeeld, heeft alles behalve integer gehandeld en zich niet gehouden aan de interne regels van de bank.

 2. Vervalsing handtekeningen klanten en niet voeren revisiegesprekken: beroepsverbod

  2 mei 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3686. Datum beslissing: 20 april 2018

 3. Weigeringen door bank van aanlevering niet-geanonimiseerde stukken

  22 maart 2018

  TRB-2018-3670H en TRB-2018-3677H. Datum beslissing: 13 maart 2018 Door de bank zijn tegen beëdigden meldingen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de Algemeen Directeur onderzoeken ingesteld en heeft hij de bank in beide dossiers meermalen verzocht om de aanlevering van niet-geanonimiseerde stukken. De bank heeft dit telkens geweigerd. De Algemeen Directeur heeft daarop de zaken geseponeerd, nu het - door tijdsverloop - niet langer opportuun is een klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen.

 4. Berisping wegens middelenmisbruik bank

  22 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3695. Datum beslissing: 14 maart 2018

 5. Tussenbeslissing - vastlegging bankierseed

  22 maart 2018

  TRB-2018-3611. Datum beslissing: 14 maart 2018 In het dossier is geen afschrift van de getekende bankierseed gevoegd. Uit de door de bank aangeleverde stukken met betrekking tot de afgelegde eed is het voor de tuchtcommissie thans niet mogelijk om vast te stellen dat de klacht betrekking heeft op een beëdigd bankmedewerker. De Tuchtcommissie verzoekt daarom om completering van het dossier. De behandeling van de zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden. Download hier de volledige uitspraak:Tussenbeslissing dossier 3611

 6. Niet tijdig melden groot verlies - strijd met regels bank; berisping

  22 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3635 en TRB-2018-3636. Datum beslissing: 14 maart 2018

 7. Medewerkers vergunninghoudende onderneming geen bankierseed afgelegd

  22 februari 2018

  TRB-2018-3885H, TRB-2018-3886H en TRB-2018-3887H. Datum beslissingen: 26 januari 2018

 8. Melding over kredietinperking, overgang bijzonder beheer en kwade opzet

  22 februari 2018

  TRB-2018-3840H. Datum beslissing: 26 januari 2018

 9. Dreigen met aangifte - inzien en doorsturen bankafschriften - niet reageren op e-mails

  12 januari 2018

  TRB-2017-3835H, TRB-2017-3836 en TRB-2017-3837. Datum beslissingen: 19 december 2017 De meldster heeft meldingen tegen drie beëdigden ingediend bij Stichting Tuchtrecht Banken. De meldingen moeten worden geplaatst in de context van een langslepend civielrechtelijk conflict - waarover de tuchtrechter niet oordeelt.

 10. Inzage in kredietdossier III

  12 januari 2018

  TRB-2017-3627. Datum beslissing: 20 december 2017

Pagina's