Uitspraken

 1. Handelwijze medewerker bijzonder beheer – Melding afgewezen, herzieningsverzoek afgewezen.

  21 augustus 2019

  TRB-2019-4360. Datum beslissing Algemeen Directeur: 17 juli 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 21 augustus 2019

 2. Schikking – Niet opgeven van nevenactiviteiten

  26 juli 2019
  Berisping

  TRB-2019-3925.

 3. Sepot – Vermoeden betrokkenheid bij fraude onvoldoende aannemelijk

  17 juli 2019

  TRB-2019-3974. De bank heeft onderzoek uitgevoerd naar interne fraude. Bij een bankkantoor zijn zakelijke rekeningpakketten verdwenen. Bij meerdere van deze rekeningen hebben frauduleuze bijschrijvingen plaatsgevonden. Omdat volgens de bank aannemelijk is dat de beëdigde betrokken is bij de fraude, heeft de bank een melding over beëdigde ingediend.

 4. Beslissing Algemeen Directeur en herzieningsbeslissing – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen. Onderbouwing melding.

  12 juli 2019

  TRB-2019-4266. De bank heeft een melding ingediend die inhoudt dat een beëdigde vervalste reiskostendeclaraties heeft ingediend bij het uitzendbureau waarvoor hij werkzaam was. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze melding een onderzoek ingesteld en de zaak vervolgens geseponeerd.  Volgens de Algemeen Directeur is de gemelde gedraging – gelet op de door de bank verstrekte informatie – niet voldoende komen vast te staan.

 5. Sepot – Benaderen klanten rond vertrek bij bank

  11 juli 2019

  TRB-2019-4314. De bankmedewerker was beleggingsspecialist en zou boventallig worden verklaard. Hij stuurt aan vijf klanten een bericht over zijn vertrek. In deze berichten verzoekt hij de ontvangers om discreet met deze informatie om te gaan, omdat zijn vertrek bij de bank uitsluitend in beperkte kring bekend is. De bankmedewerker deelt verder zijn privé-nummer met de vraag of hij de klant op een later moment op de hoogte mag houden van zijn toekomstige werkzaamheden, mogelijk bij een eigen adviesbureau. Op een later moment stuurt hij soortgelijke berichten aan twee andere klanten.

 6. Schikking – Raadplegen klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  11 juli 2019
  Berisping

  TRB-2019-4298. Uit het onderzoek van de Algemeen Directeur is naar voren gekomen dat beëdigde klantgegevens heeft geraadpleegd zonder zakelijke aanleiding. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. Niet is komen vast te staan dat beëdigde deze gegevens met een derde heeft gedeeld. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft de schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4298

 7. Beslissingen Algemeen Directeur en herzieningsbeslissingen – Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  30 juni 2019

  TRB-2019-4337 De ingediende meldingen houden in dat twee bankmedewerkers in een brief aan een klant bewust onwaarheden hebben geschreven om hem te doen afzien van een claim tegen de bank. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze meldingen besloten geen nader onderzoek in te stellen. Beslissingen en/of standpunten van de bank als instelling kunnen geen persoonlijk verwijt opleveren. De standpunten in de brief zijn aan te merken als standpunten van de bank. Van doelbewuste misleiding is niet gebleken.

 8. Beslissingen Algemeen Directeur en herzieningsbeslissingen – Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  30 juni 2019

  TRB-2019-4338. De ingediende meldingen houden in dat twee bankmedewerkers in een brief aan een klant bewust onwaarheden hebben geschreven om hem te doen afzien van een claim tegen de bank. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze meldingen besloten geen nader onderzoek in te stellen. Beslissingen en/of standpunten van de bank als instelling kunnen geen persoonlijk verwijt opleveren. De standpunten in de brief zijn aan te merken als standpunten van de bank. Van doelbewuste misleiding is niet gebleken.

 9. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  26 juni 2019
  Berisping

  TRB-2019-4313. Uit het onderzoek van de Algemeen Directeur is naar voren gekomen dat beëdigde klantgegevens heeft bekeken zonder zakelijke aanleiding. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een berisping. Beëdigde heeft deze schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4313

Pagina's