Uitspraken

 1. Algemeen Directeur niet ontvankelijk in klacht over kledingdiefstal tijdens pauze

  6 november 2019

  TRB-2019-3848. De Tuchtcommissie heeft de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk verklaard in de klacht dat verweerster tijdens een pauze kledingstukken heeft gestolen. De Tuchtcommissie oordeelt dat het gaat om een gedraging die tijdens een pauze en buiten het gebouw van de bank plaatsvond. De gedraging valt daarom buiten de functie van verweerster als bankmedewerker. Er zijn onvoldoende raakvlakken met de functie van bankmedewerkster om de gedraging aan de bankierseed te kunnen toetsen. De Tuchtcommissie verklaart de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk in de klacht.

 2. Geen voortzetting hypothecaire lening – herzieningsverzoek afgewezen

  28 oktober 2019

  TRB-2019-4331 - TRB-2019-4342 - TRB-2019-4343 - TRB-2019-4344 - TRB-2019-4345 Melder heeft meldingen ingediend gericht tegen vijf bankmedewerkers. Deze meldingen hebben betrekking op de behandeling van het verzoek van melder om een hypothecaire lening na het overlijden van haar echtgenoot voort te zetten. Onderdeel van de klacht is dat deze bankmedewerkers niet hebben ingestemd met die voortzetting. De Algemeen Directeur heeft deze meldingen afgewezen en per melding te kennen gegeven wat de redenen daartoe zijn. Melder heeft van alle beslissingen herziening gevraagd.

 3. Informatieverstrekking klachttermijn Kifid – Meldingen afgewezen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  24 september 2019

  TRB-2019-4363 en TRB-2019-4364. Datum beslissingen Algemeen Directeur: 26 augustus 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 24 september 2019

 4. Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

  22 september 2019
  Boete

  TRB-2019-4318. Beëdigde (privacy medewerker van de bank) heeft bij herhaling vertrouwelijke (persoons)gegevens van klanten van de bank doorgestuurd naar zijn privémailadres. Hierdoor zijn deze gegevens op de server van Google terechtgekomen.

 5. Niet melden kopiëren handtekeningen en verder verspreiden van deze werkwijze; schikking

  18 september 2019
  Boete

  TRB-2019-3982 De beëdigde droeg kennis van het feit dat (een) hypotheekadviseur(s) handtekeningen van klanten op herstelde hypotheekadviezen kopieerden. Beëdigde heeft dit niet gemeld bij een leidinggevende of op een andere wijze binnen de afdeling bespreekbaar gemaakt.

 6. Onzorgvuldig geformuleerde brief – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen.

  17 september 2019

  TRB-2019-4323. De beëdigde heeft een onzorgvuldig geformuleerde brief aan de klant (tevens: melder) verzonden in reactie op berichtgeving van de klant op sociale media. De klant heeft hieruit opgemaakt dat werd gedreigd om de hypotheek op te zeggen. Door de beëdigde zijn daarvoor zowel schriftelijk als telefonisch excuses gemaakt. De Algemeen Directeur oordeelt dat de bankierseed in onvoldoende ernstige mate is geschonden en seponeert de zaak. De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

 7. Aanvragen bankrekeningen en creditcards voor zichzelf; beroepsverbod

  28 augustus 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4297. Verweerder heeft voor zichzelf acht bankrekeningen geopend en 68 creditcards aangevraagd en verkregen. De opnamelimieten van deze creditcards heeft hij telkens opgevoerd tot de maximaal toegelaten limiet. Verweerder heeft deze kredieten besteed aan online gokken. Verweerder heeft het systeem van de bank gemanipuleerd door automatisch gegenereerde overeenkomsten te verwijderen. De financiële schade bedraagt ruim € 850.000.

 8. Geld opnemen van rekening van klant en vervalsen rekeningafschrift: klacht ongegrond

  28 augustus 2019

  TRB-2019-3973. De Algemeen Directeur heeft een klacht met twee klachtonderdelen aan de Tuchtcommissie voorgelegd. De Tuchtcommissie acht beide klachtonderdelen ongegrond. De Tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat het verweerder is geweest die contante geldopnames van een rekening van een klant heeft gedaan. Dat het geld is opgenomen met gebruikmaking van de corporate key van verweerder is daarvoor onvoldoende. Verweerder heeft gesteld dat het wel gebeurde dat medewerkers met gebruikmaking van elkaars corporate key werkten.

Pagina's