Uitspraken

 1. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  26 juni 2019
  Berisping

  TRB-2019-4313. Uit het onderzoek van de Algemeen Directeur is naar voren gekomen dat beëdigde klantgegevens heeft bekeken zonder zakelijke aanleiding. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een berisping. Beëdigde heeft deze schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4313

 2. Kopiëren handtekeningen klanten: 2 beroepsverboden

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  Op 26 juni 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 2 soortgelijke zaken, waarin – kort samengevat – verweerders handtekeningen van klanten hebben gekopieerd. Deze uitspraken maken onderdeel uit van een groter aantal zaken waarin hetzelfde was voorgevallen en waarin de Tuchtcommissie reeds eerder (op 17 augustus 2018, op 3 april 2019 en op 1 mei 2019) uitspraak heeft gedaan. Verweerders hebben handtekeningen van klanten onder herstelde hypotheekadviezen gekopieerd.

 3. Valse brief in civiele procedure; beroepsverbod

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3952. De Algemeen Directeur heeft een klacht bestaande uit twee klachtonderdelen aan de Tuchtcommissie voorgelegd. De Tuchtcommissie acht het eerste klachtonderdeel gegrond en het tweede klachtonderdeel ongegrond. Klachtonderdeel A

 4. Aanpassen limieten op eigen rekeningen; beroepsverbod

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3954.

 5. Weigering medewerking aan onderzoek bank; beroepsverbod

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3970.

 6. Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  19 mei 2019

  TRB-2019-4309 Door de melder is een melding ingediend over twee bankmedewerkers. Volgens de melder zijn de betrokken bankmedewerkers eindverantwoordelijk voor het schenden van de bankierseed in een situatie waarover door de melder klachten zijn ingediend bij de bank.  De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. De melding heeft betrekking op een gedraging van de bank als instelling en niet op een gedraging die in tuchtrechtelijke zin aan de betrokken bankmedewerkers kan worden toegerekend.

 7. Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  19 mei 2019

  TRB-2019-4310. Door de melder is een melding ingediend over twee bankmedewerkers. Volgens de melder zijn de betrokken bankmedewerkers eindverantwoordelijk voor het schenden van de bankierseed in een situatie waarover door de melder klachten zijn ingediend bij de bank.  De Algemeen Directeur heeft besloten geen nader onderzoek te doen naar de melding. De melding heeft betrekking op een gedraging van de bank als instelling en niet op een gedraging die in tuchtrechtelijke zin aan de betrokken bankmedewerkers kan worden toegerekend.

 8. Voorwenden behalen diploma’s; beroepsverbod

  1 mei 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3878. 

 9. Kopiëren handtekeningen klanten: 3 beroepsverboden

  1 mei 2019
  Beroepsverbod

  Op 1 mei 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 3 soortgelijke zaken, waarin – kort samengevat – verweerders handtekeningen van klanten hebben gekopieerd. Deze uitspraken maken onderdeel uit van een veel groter aantal zaken waarin hetzelfde was voorgevallen en waarin de Tuchtcommissie reeds eerder (op 17 augustus 2018 en op 3 april 2019) uitspraak heeft gedaan. Verweerders hebben handtekeningen van klanten onder herstelde hypotheekadviezen gekopieerd.

Pagina's