Uitspraken

 1. Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

  22 september 2019
  Boete

  TRB-2019-4318. Beëdigde (privacy medewerker van de bank) heeft bij herhaling vertrouwelijke (persoons)gegevens van klanten van de bank doorgestuurd naar zijn privémailadres. Hierdoor zijn deze gegevens op de server van Google terechtgekomen.

 2. Niet melden kopiëren handtekeningen en verder verspreiden van deze werkwijze; schikking

  18 september 2019
  Boete

  TRB-2019-3982 De beëdigde droeg kennis van het feit dat (een) hypotheekadviseur(s) handtekeningen van klanten op herstelde hypotheekadviezen kopieerden. Beëdigde heeft dit niet gemeld bij een leidinggevende of op een andere wijze binnen de afdeling bespreekbaar gemaakt.

 3. Onzorgvuldig geformuleerde brief – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen.

  17 september 2019

  TRB-2019-4323. De beëdigde heeft een onzorgvuldig geformuleerde brief aan de klant (tevens: melder) verzonden in reactie op berichtgeving van de klant op sociale media. De klant heeft hieruit opgemaakt dat werd gedreigd om de hypotheek op te zeggen. Door de beëdigde zijn daarvoor zowel schriftelijk als telefonisch excuses gemaakt. De Algemeen Directeur oordeelt dat de bankierseed in onvoldoende ernstige mate is geschonden en seponeert de zaak. De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

 4. Aanvragen bankrekeningen en creditcards voor zichzelf; beroepsverbod

  28 augustus 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4297. Verweerder heeft voor zichzelf acht bankrekeningen geopend en 68 creditcards aangevraagd en verkregen. De opnamelimieten van deze creditcards heeft hij telkens opgevoerd tot de maximaal toegelaten limiet. Verweerder heeft deze kredieten besteed aan online gokken. Verweerder heeft het systeem van de bank gemanipuleerd door automatisch gegenereerde overeenkomsten te verwijderen. De financiële schade bedraagt ruim € 850.000.

 5. Geld opnemen van rekening van klant en vervalsen rekeningafschrift: klacht ongegrond

  28 augustus 2019

  TRB-2019-3973. De Algemeen Directeur heeft een klacht met twee klachtonderdelen aan de Tuchtcommissie voorgelegd. De Tuchtcommissie acht beide klachtonderdelen ongegrond. De Tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat het verweerder is geweest die contante geldopnames van een rekening van een klant heeft gedaan. Dat het geld is opgenomen met gebruikmaking van de corporate key van verweerder is daarvoor onvoldoende. Verweerder heeft gesteld dat het wel gebeurde dat medewerkers met gebruikmaking van elkaars corporate key werkten.

 6. Handelwijze medewerker bijzonder beheer – Melding afgewezen, herzieningsverzoek afgewezen.

  21 augustus 2019

  TRB-2019-4360. Datum beslissing Algemeen Directeur: 17 juli 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 21 augustus 2019

 7. Schikking – Niet opgeven van nevenactiviteiten

  26 juli 2019
  Berisping

  TRB-2019-3925.

 8. Sepot – Vermoeden betrokkenheid bij fraude onvoldoende aannemelijk

  17 juli 2019

  TRB-2019-3974. De bank heeft onderzoek uitgevoerd naar interne fraude. Bij een bankkantoor zijn zakelijke rekeningpakketten verdwenen. Bij meerdere van deze rekeningen hebben frauduleuze bijschrijvingen plaatsgevonden. Omdat volgens de bank aannemelijk is dat de beëdigde betrokken is bij de fraude, heeft de bank een melding over beëdigde ingediend.

 9. Beslissing Algemeen Directeur en herzieningsbeslissing – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen. Onderbouwing melding.

  12 juli 2019

  TRB-2019-4266. De bank heeft een melding ingediend die inhoudt dat een beëdigde vervalste reiskostendeclaraties heeft ingediend bij het uitzendbureau waarvoor hij werkzaam was. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze melding een onderzoek ingesteld en de zaak vervolgens geseponeerd.  Volgens de Algemeen Directeur is de gemelde gedraging – gelet op de door de bank verstrekte informatie – niet voldoende komen vast te staan.

Pagina's