Uitspraken

 1. Niet beantwoorden e-mail klant, klacht ongegrond

  18 december 2019

  TRB-2019-4320. De Algemeen Directeur heeft een klacht aan de Tuchtcommissie voorgelegd. Volgens de Algemeen Directeur heeft de beëdigde door niet te reageren op een e-mail van melders het klantbelang niet centraal gesteld.

 2. Verzwijgen bedrijfsactiviteiten. (Schijn van) belangenverstrengeling

  18 december 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4261. Verweerder was samen met een collega bij de bank betrokken bij de oprichting van bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega. Eén bedrijf op naam van verweerders echtgenote ontving bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd. De zaak is een voortzetting na een herzieningsverzoek door de melder (zie hier).

 3. Belangenverstrengeling, verzwijgen bedrijfsactiviteiten, niet melden ontvangen giften

  18 december 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3951. Verweerder heeft samen met een collega bij de bank bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega opgericht. Twee bedrijven op naam van verweerders echtgenote ontvingen bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd.

 4. Raadplegen en delen rekeninggegevens van overleden familielid

  27 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4290. Verweerder heeft zonder zakelijke aanleiding op verzoek van zijn neef de rekening- en klantgegevens van zijn overleden oom geraadpleegd. Vervolgens heeft verweerder die informatie met zijn neef gedeeld. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee het vertrouwen van klanten, of in dit geval de nabestaanden, dat dergelijke informatie bij de bank in veilige handen is, heeft geschaad.

 5. Schikking – Opstellen eigen arbeidsvoorwaarden

  27 november 2019
  Boete

  TRB-2019-4362. Beëdigde heeft zelfstandig een document opgesteld dat betrekking had op zijn arbeidsvoorwaarden. In het door hem opgestelde document heeft hij zichzelf een hoger salaris toegekend dan gebruikelijk was en de vermelding van de aanloopschaal weggelaten.

 6. Ontzegging toegang bank, herzieningsverzoek afgewezen

  22 november 2019

  TRB-2019-4416. De melding houdt in dat de melder de toegang wordt geweigerd tot de bank en dat sprake is van pesten, treiteren en discriminatie. De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat een voldoende nauwkeurige aanduiding van de betrokken bankmedewerker ontbreekt. De Algemeen Directeur overweegt verder dat als de betrokken medewerker wel voldoende was aangeduid, dit niet zou leiden tot een onderzoek. Uit de melding volgt namelijk onvoldoende wat het persoonlijk aandeel van betrokken bankmedewerker is geweest bij het weigeren van de toegang tot het bankkantoor.

 7. Bank onderbouwt melding onvoldoende

  20 november 2019

  TRB-2019-4347 Beëdigde zou volgens de bank meermalen klanten onbevoegd hypotheekadvies hebben gegeven. De bank heeft haar melding enkel onderbouwd met stukken waarin zij zelf deze conclusies trekt. Om echter te kunnen beoordelen of beëdigde daadwerkelijk onbevoegd advies heeft gegeven, dient de Algemeen Directeur beschikking te hebben over alle (vastgelegde) communicatie tussen beëdigde en deze klanten. Alleen op grond van deze stukken kan de Algemeen Directeur (zelfstandig) een oordeel vormen over de vraag of beëdigde de verweten gedragingen heeft begaan en de bankierseed heeft geschonden.

 8. Delen klantgegevens met een privédetective

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4299. Verweerder heeft een privédetective inzage gegeven in (betaal)gegevens van tientallen klanten. In het bijzijn van deze privédetective heeft verweerder het banksysteem geraadpleegd. Hij heeft daarbij de privédetective de gelegenheid gegeven naar informatie te kijken die van belang kon zijn voor diens opdrachtgevers.

 9. Fraude met facturen; beroepsverbod

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4249. Verweerster heeft twee facturen (totaal ruim € 1.100) voor privékosten gedeclareerd bij de bank. Verweerster heeft daarnaast bij de bank vijf valse facturen ingediend (totaal ruim € 40.000) van een B.V. waarbij zij betrokken was. De vervolgens door de bank betaalde geldbedragen heeft zij grotendeels naar haar privérekening doorgeboekt.

 10. Delen vertrouwelijke informatie door bankdirecteur; beroepsverbod

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4296. Verweerder, commercieel directeur bij de bank, heeft vertrouwelijke informatie van een klant gedeeld met een hem bekende derde. Deze informatie had betrekking op de spoed bij de verkoop van de woning van deze klant. Deze klant had namelijk een betalingsachterstand op de hypotheek.

Pagina's