Uitspraken

 1. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3883 en 3884. Datum beslissing: 11 september 2018 Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

 2. Wijzigen omschrijving overboeking op rekeningafschrift - sepot

  21 augustus 2018

  TRB-2018-3949. Datum beslissing: 20 augustus 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat de beëdigde een rekeningafschrift heeft vervalst en dit rekeningafschrift heeft ingediend als bewijsstuk bij een kredietaanvraag. De Algemeen Directeur is van oordeel dat ten aanzien van deze gedragingen voldoende raakvlakken met de functie van de beëdigde als bankmedewerker aanwezig zijn, om in tuchtrechtelijke zin relevant te zijn. De ernst van de schending is echter onvoldoende om de oplegging van een maatregel te rechtvaardigen.  

 3. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker VI

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3807. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 4. Nabootsen van handtekeningen van klanten door bankmedewerker

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3806. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 5. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker V

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3801. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 6. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker IV

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3798. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 7. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker III

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3778. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 8. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker II

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3774. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 9. Kopiëren van handtekening van klant door bankmedewerker II

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3746. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 10. Namaken van handtekeningen van klanten door bankmedewerker I

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3742. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

Pagina's