Uitspraken

 1. Handelen bankmedewerker reeds onderdeel civielrechtelijke procedure

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3897. Datum beslissing: 11 september 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker een deal met hem zou hebben gesloten om, in ruil voor het royement van een hypotheek, een winstuitkering van één van de bedrijven van de melder te ontvangen. De bank zou voorts hebben geholpen om waardezaken uit een faillissement te halen. De Algemeen Directeur oordeelt dat de gedragingen waar de melding op zien, vóór de datum van het afleggen van de bankierseed door de bankmedewerker hebben plaatsgevonden. De Algemeen Directeur legt daarom geen klacht voor aan de Tuchtcommissie.

 2. Valse informatie verstrekken bij procedure: bankierseed niet afgelegd

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3890. Datum beslissing: 11 september 2018 Herzieningsbeslissing De bankmedewerker zou zich volgens de melder niet houden aan de regels voor belastingafdracht. De bankmedewerker zou, in een civiele procedure tussen de melder en de bank bij de civiele rechter, bewust valse informatie geven over de belastingafdracht.

 3. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3883 en 3884. Datum beslissing: 11 september 2018 Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

 4. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3883 en 3884. Datum beslissing: 11 september 2018 Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

 5. Wijzigen omschrijving overboeking op rekeningafschrift - sepot

  21 augustus 2018

  TRB-2018-3949. Datum beslissing: 20 augustus 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat de beëdigde een rekeningafschrift heeft vervalst en dit rekeningafschrift heeft ingediend als bewijsstuk bij een kredietaanvraag. De Algemeen Directeur is van oordeel dat ten aanzien van deze gedragingen voldoende raakvlakken met de functie van de beëdigde als bankmedewerker aanwezig zijn, om in tuchtrechtelijke zin relevant te zijn. De ernst van de schending is echter onvoldoende om de oplegging van een maatregel te rechtvaardigen.  

 6. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker VI

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3807. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 7. Nabootsen van handtekeningen van klanten door bankmedewerker

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3806. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 8. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker V

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3801. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 9. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker IV

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3798. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 10. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker III

  21 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3778. Datum beslissing: 17 augustus 2018 Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

Pagina's