Uitspraken

 1. Meldingen inzake kwesties van vóór de bankierseed of in civielrechtelijke procedure - terecht afgewezen

  4 januari 2019

  TRB-2018-4200 en TRB-2018-4201. Datum beslissing: 19 november 2018 Herzieningsbeslissing Door de melder zijn meldingen ingediend tegen twee  (toenmalig) leden van de Raad van Commissarissen van een bank. Deze bankmedewerkers zouden in een civielrechtelijke procedure bedrieglijk hebben verklaard en de melder valselijk hebben beschuldigd, waardoor de rechter is misleid en een eerlijke procesgang is belet. De melder had deze civielrechtelijke procedure tegen de bank, zijn voormalig werkgever, aangespannen.

 2. Geen tuchtrechtelijk verwijtbare gedragingen, afwijzing herzieningsverzoek

  4 januari 2019

  TRB-2018-4029. Datum beslissing: 12 december 2018 Herzieningsbeslissing Volgens melder heeft de bankmedewerker, die als externe werkzaam is bij de bank, niet kenbaar gemaakt dat hij als externe was ingehuurd door de bank. Daarnaast heeft de bankmedewerker volgens melder niet de bankierseed afgelegd, wat hij wel had moeten doen.

 3. Melding onvoldoende onderbouwd - melding terecht afgewezen

  4 januari 2019

  TRB-2018-4025. Datum beslissing: 29 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker een onjuiste mededeling heeft gedaan aan zijn rechtsbijstandsverlener. Daarnaast heeft de bankmedewerker onjuiste gegevens opgenomen in een brief.

 4. Geen opzet in het spel - melding terecht afgewezen

  4 januari 2019

  TRB-2018-4004. Datum beslissing: 19 november 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat bankmedewerker onzorgvuldig heeft gewerkt en heeft gelogen door te stellen dat uit de bankadministratie niet blijkt dat het (hypotheek)dossier haastig is opgepakt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat niet is gebleken dat de bankmedewerker in zijn dienstverlening onzorgvuldig of onprofessioneel heeft gehandeld en daarmee een integriteitsnorm heeft geschonden. Daarnaast zijn handelingen van of dienstverlening door de bank als instelling uitgesloten van de tuchtprocedure.

 5. Afwijzing melding wegens civielrechtelijk conflict terecht

  4 januari 2019

  TRB-2018-4001. Datum beslissing: 12 december 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker in strijd heeft gehandeld met de bankierseed en dat sprake is van smaad, doordat de bankmedewerker stelt dat de melder een document heeft vervalst.

 6. Terechte afwijzing melding; kwestie ziet niet op tuchtrecht maar op bankbeleid

  19 november 2018

  TRB-2018-4255. Datum beslissing: 19 november 2018 Herzieningsbeslissing

 7. Beroepsverbod van 18 maanden voor voormalig directievoorzitter

  12 november 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3618. Datum beslissing: 31 oktober 2018

 8. Kopiëren handtekening klant: beroepsverbod

  5 november 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3754. Datum beslissing: 17 oktober 2018 Verweerder heeft een formulier ‘Opdracht tot waardeoverdracht’ ondertekend met een handtekening, die de handtekening van een klant voorstelt. Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werken bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. De klacht van de Algemeen Directeur acht de Tuchtcommissie dan ook gegrond.

 9. Onvoldoende onderbouwde melding

  26 oktober 2018

  TRB-2018-4256. Datum beslissing: 18 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker zich niet open en toetsbaar opstelt en zich niet houdt aan wet- en regelgeving.

 10. Opmerking tijdens lopende procedure leidt niet tot een nieuw tuchtrechtelijk verwijt

  26 oktober 2018

  TRB-2018-4254. Datum beslissing: 18 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De beëdigde zou volgens melder op de vergadering van de Commissie van Beroep in de zaak met meldingsnummer 3593 hebben erkend dat hij de handleiding speciaal beheer bewust niet op de casus van melder heeft toegepast. Daarnaast zou hij belangenverstrengeling hebben erkend, en hebben erkend dat sprake was van een datalek.

Pagina's