Uitspraken

 1. Sepot - Verstrekken laptop

  25 februari 2020

  TRB-2020-4424 De melding houdt in dat beëdigde verantwoordelijk zou zijn voor het verstrekken van een laptop met vertrouwelijke gegevens aan een derde. Ook zou beëdigde volgens de melder een onderzoek hiernaar hebben geweigerd.

 2. Communicatie stopzetten krediet - herzieningsverzoek afgewezen

  20 februari 2020

  TRB-2019-4414 De bank informeert een klant over het stopzetten van een rekeningcourant-krediet. Volgens de klant heeft een bankmedewerker in de communicatie gelogen door te stellen dat hij weigerde medewerking te verlenen aan de afbouw van het krediet. De klant wilde langskomen bij de bank voor een gesprek, maar dit werd door de bankmedewerker afgehouden.

 3. Doorsturen vertrouwelijke klantgegevens naar privémail

  29 januari 2020
  Berisping

  TRB-2020-4349

 4. Handelingen bankmedewerker bij persoonlijk krediet - herzieningsverzoek afgewezen

  13 januari 2020

  TRB-2019-4404 Volgens een klant van de bank heeft een bankmedewerker bij het afsluiten van een persoonlijke lening zich niet gehouden aan wet- en regelgeving. De klant stelt verder dat de bankmedewerker ten onrechte vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met haar moeder. Tot slot zou de bankmedewerker bij de rechter-commissaris niet de waarheid hebben gesproken als getuige.

 5. Sepot - Geen belangenverstrengeling bij beoordeling hypotheekaanvraag

  23 december 2019

  TRB-2019-4375 Beëdigde heeft vanuit zijn functie als manager bij de bank een afwijzing van een hypotheekaanvraag van een hem bekende klant geëscaleerd. Hij heeft daartoe een e-mail gestuurd waarin hij een verzoek tot herbeoordeling doet. In deze e-mail heeft beëdigde niet gemeld dat hij met een bankmedewerker had gesproken die van de NHG had gehoord dat de aanvraag niet zou worden geaccepteerd.   

 6. Onzorgvuldig geformuleerde e-mail

  23 december 2019

  TRB-2019-4372.

 7. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3987.

 8. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3989.

 9. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3990.

Pagina's