Uitspraken

 1. Beroepsverbod van 18 maanden voor voormalig directievoorzitter

  12 november 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3618. Datum beslissing: 31 oktober 2018

 2. Kopiëren handtekening klant: beroepsverbod

  5 november 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3754. Datum beslissing: 17 oktober 2018 Verweerder heeft een formulier ‘Opdracht tot waardeoverdracht’ ondertekend met een handtekening, die de handtekening van een klant voorstelt. Dit handelen kwalificeert niet als integer werken, is in strijd met de wet en andere regels die voor het werken bij de bank gelden, en schaadt het vertrouwen van de samenleving in de bank. De klacht van de Algemeen Directeur acht de Tuchtcommissie dan ook gegrond.

 3. Onvoldoende onderbouwde melding

  26 oktober 2018

  TRB-2018-4256. Datum beslissing: 18 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker zich niet open en toetsbaar opstelt en zich niet houdt aan wet- en regelgeving.

 4. Opmerking tijdens lopende procedure leidt niet tot een nieuw tuchtrechtelijk verwijt

  26 oktober 2018

  TRB-2018-4254. Datum beslissing: 18 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De beëdigde zou volgens melder op de vergadering van de Commissie van Beroep in de zaak met meldingsnummer 3593 hebben erkend dat hij de handleiding speciaal beheer bewust niet op de casus van melder heeft toegepast. Daarnaast zou hij belangenverstrengeling hebben erkend, en hebben erkend dat sprake was van een datalek.

 5. Door directievoorzitter verzonden onzorgvuldige brief

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3995, beslissing 11 oktober 2018 De Algemeen Directeur is een onderzoek gestart naar een directievoorzitter van de bank die een brief aan een klant had gestuurd. De klant had vernielingen aangericht bij de bank. Namens de bank is hiervan aangifte bij de politie gedaan. Aan de klant is verzocht om een andere bank te kiezen. In de brief staat dat de klant heeft verzocht om de tegen hem gedane aangifte in te trekken. In de brief staat voorts dat de bank niet ingaat op dit verzoek, maar dat een constructieve reactie op de inhoud van de brief daar mogelijk verandering in brengt.  

 6. Onjuiste adresgegevens, niet persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3966. Datum beslissing: 5 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De melding houdt in dat de bankmedewerker de melder en diens partner zou aanzetten tot fraude en valsheid in geschrift door te vragen een document te tekenen waarin staat dat de partner op een ander adres heeft gewoond dan waar ze woonde. Daarnaast heeft de bank vertrouwelijk informatie naar dit adres gestuurd.

 7. Slechts vermoeden indienen valse verzekeringsclaim

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3958 De bank diende een melding in waaruit volgt dat de beëdigde vermoedelijk een valse verzekeringsclaim had ingediend. De beëdigde zou voorts niet transparant zijn geweest jegens de bank over de reden van zijn afwezigheid op de dag dat hij op het politiebureau was.

 8. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3957. Datum beslissing: 18 oktober 2018 Herzieningsbeslissing

 9. Afwijzen hypotheekaanvraag, civielrechtelijk

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3955. Datum beslissing: 5 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat een hypotheekaanvraag voor de aankoop van een huis plotseling zonder toelichting is afgewezen door de bankmedewerker.  De bankmedewerker zou de melder ten onrechte de schuld hebben gegeven van de afwijzing.

 10. Vergoeding kosten advocaat, niet persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar

  26 oktober 2018

  TRB-2018-3948. Datum beslissing: 11 september 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker hem had moeten wijzen op de kosten van de ingeschakelde advocaat en direct tegen de advocaat had moeten vertellen dat alleen melder de opdrachtovereenkomst met de advocaat zou moeten tekenen, en niet melder en diens zoon. De Algemeen Directeur heeft besloten geen klacht voor te leggen aan de Tuchtcommissie. Er is niet gebleken dat de bankmedewerker een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt valt te maken.

Pagina's