Uitspraken

 1. Privégedraging – sepot

  15 november 2016

  TRB-2016-3563. Beëdigde heeft de schijn gewekt samen met een ander een auto buiten het zicht van schuldeisers te houden. Een bankmedewerker dient iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. De gang van zaken heeft echter onvoldoende aanknopingspunten met het beroep van beëdigde. De gedragingen vallen daar niet onder het bancaire tuchtrecht. De Algemeen Directeur seponeert de zaak. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3563

 2. Tussenbeslissing over aanlevering onderzoeksrapporten

  19 september 2016

  TRB-2016-3540 en TRB-2016-3508. 

 3. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (4) en geen reactie op brief

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3605H De melding houdt in de kern in dat beëdigde geen duidelijke informatie heeft verschaft aangaande de berekening van de maximale hypotheek en daardoor artikel 3 van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen heeft geschonden.  De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien niet is gebleken dat beëdigde in strijd met de Gedragsregels voor bankiers heeft gehandeld en klachten over schendingen van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bij de Geschillencommissie Hypothecaire Financieringen dienen te worden ingediend.

 4. Melding gericht tegen bank

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3595H De meldingen richten zich tegen het handelen van een bank en niet tegen een beëdigde bankmedewerker. De Algemeen Directeur heeft de melding (onder meer) gelet hierop niet in behandeling genomen. Het tegen deze beslissing ingediende herzieningsverzoek wordt door de Voorzitter van de Tuchtcommissie op deze grond afgewezen. Download hier de herzieningsbeslissing: Uitspraak dossier 3595 Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing 3595

 5. Melding onvoldoende onderbouwd (2)

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3591H

 6. Melding onvoldoende onderbouwd

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3587H De melding komt er in de kern op neer dat beëdigde onzorgvuldig heeft gehandeld door geen, dan wel summier, antwoord te geven op vragen. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, aangezien die (voornamelijk) ziet op de manier waarop met melder is gecommuniceerd en die manier in dit geval geen schending van de Gedragscode vormt. Voor zover de melding erop ziet dat beëdigde geen zorgvuldige afweging van belangen heeft gemaakt of wetten en regels heeft overtreden, is die onvoldoende onderbouwd.

 7. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (3)

  1 september 2016

  Dossier: TRB-2015-3578-H

 8. Lekken klantgegevens aan derde – sepot

  1 september 2016

  TRB-2016-3561. Beëdigde heeft gegevens van de melder aan een derde verstrekt. Beëdigde stelt dat hij had geconstateerd dat de melder gebruik maakte van valse stukken met de kennelijke bedoeling om een rechter in een kort geding procedure te misleiden. De bank heeft beëdigde een formele waarschuwing opgelegd. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde met de formele waarschuwing voldoende is gesanctioneerd. De Algemeen Directeur seponeert de zaak. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3561

Pagina's