Uitspraken

 1. Lekken klantgegevens aan derde – sepot

  1 september 2016

  TRB-2016-3561. Beëdigde heeft gegevens van de melder aan een derde verstrekt. Beëdigde stelt dat hij had geconstateerd dat de melder gebruik maakte van valse stukken met de kennelijke bedoeling om een rechter in een kort geding procedure te misleiden. De bank heeft beëdigde een formele waarschuwing opgelegd. De Algemeen Directeur is van oordeel dat beëdigde met de formele waarschuwing voldoende is gesanctioneerd. De Algemeen Directeur seponeert de zaak. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3561

 2. Ten onrechte blokkeren betaalrekening; toewijzing herzieningsverzoek

  4 april 2016

  TRB-2016-3548H De melding houdt in dat de beëdigde zonder duidelijke aanleiding de bankrekening van melder had geblokkeerd. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, omdat uit de stukken niet volgt dat de beëdigde zodanige fouten heeft gemaakt dat een tuchtrechtelijk onderzoek is gerechtvaardigd. Bovendien is de fout direct hersteld en is door de bank excuses aangeboden. De melder vraagt om herziening van deze beslissing. De Voorzitter van de Tuchtcommissie heeft nader onderzoek naar de melding laten verrichten en heeft het herzieningsverzoek toegewezen.

 3. Richtlijnen voor onderbouwing van een klacht

  4 april 2016

  TRB-2016-3546H De melding richt zich voornamelijk op civielrechtelijke vraagstukken betreffende de aansprakelijkheid van de bank in het dossier van de melder. Uit de melding volgt onvoldoende dat sprake is van overtreding van de Gedragscode door een medewerker van de bank. Om deze reden heeft de Algemeen Directeur besloten de melding niet in behandeling te nemen. Tegen deze beslissing heeft melder een herzieningsverzoek ingediend. De Voorzitter van de Tuchtcommissie wijst het verzoek tot herziening af. In zijn uitspraak geeft de Voorzitter richtlijnen voor de onderbouwing van een klacht.

 4. Melding richt zich feitelijk niet tegen de bank (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 6 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder geeft aan dat zij een brief heeft ontvangen van een incassobureau waarin het bedrijf aan haar meedeelt dat zij onderzoek gaan verrichten naar haar financiën. De melder heeft een betalingsachterstandsregeling getroffen met de bank en heeft regelmatig contact heeft met desbetreffende beëdigde. Verder geeft de melder aan dat de achterstand bijna weg gewerkt is. De melder vraagt zich af welk recht de bank heeft om haar gegevens aan het incassobureau te verstrekken.

 5. Vrije keuze bank en onvoldoende onderbouwd (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 5 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder heeft er op gewezen dat haar sponsorverzoeken van haar stichting door twee vestigingen van de bank zijn afgewezen vanwege een notitie in het cliëntenregistratiesysteem. De melder heeft aangeven dat de bank niet wil vermelden wat deze notitie inhoudt.

 6. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 7 oktober 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder heeft de desbetreffende beëdigde  het klantbelang niet centraal gesteld bij de (her)beoordeling van zijn dossier . De bank heeft zijn pandrecht ten aanzien van de melder uitgeoefend en melder acht dit onredelijk. De melder vindt dat de beëdigde als bestuurder van een bank de mogelijkheid heeft om een andere keuze te maken in zijn dossier en dat hij deze mogelijkheid dient te benutten.

 7. Termijnoverschrijding en geen schending gedragscode (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 16 september 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder is de desbetreffende beëdigde niet open en eerlijk geweest in de communicatie rondom de executoriale verkoop van het huis van de melder. De melder dreigt hierdoor materieel en immaterieel gedupeerd te worden geeft de melder aan.

 8. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2) (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 25 juni 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof in het kort dat uit de aflossingsnota van de melder blijkt dat een omzetting van de hypotheek van de melder, niet is doorgevoerd in de administratie van de desbetreffende bank. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident.

 9. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 12 mei 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof kort en zakelijk weergegeven dat een beëdigde het klantbelang niet centraal zou hebben gezet door middel van een uitspraak in de media luidende: "Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen”. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de gedraging, los van de vraag of de feiten vast staan en deze opmerking zo zou zijn gemaakt, naar haar aard niet onder het tuchtrecht dient te vallen.

Pagina's