Uitspraken

 1. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2) (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 25 juni 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof in het kort dat uit de aflossingsnota van de melder blijkt dat een omzetting van de hypotheek van de melder, niet is doorgevoerd in de administratie van de desbetreffende bank. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident.

 2. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 12 mei 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof kort en zakelijk weergegeven dat een beëdigde het klantbelang niet centraal zou hebben gezet door middel van een uitspraak in de media luidende: "Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen”. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de gedraging, los van de vraag of de feiten vast staan en deze opmerking zo zou zijn gemaakt, naar haar aard niet onder het tuchtrecht dient te vallen.

 3. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 21 april 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof kort en zakelijk weergegeven het door beëdigde niet reageren op een klacht van de melder. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident. Het tuchtrecht kan geen toepassing vinden indien het betreffende gedrag plaatsvond vóór 1 april 2015 en/of vóór het moment van beëdiging van de bankmedewerker.

 4. Melding richt zich niet tegen beëdigde

  7 maart 2016

  TRB-2016-3534H, datum beslissingen: 4 en 7 maart 2016.

 5. Herzieningsverzoek te laat ingediend

  18 december 2015

  TRB-2015-3513H.  Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding, aangezien die overwegend van civielrechtelijke aard is. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

 6. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

  9 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3502-H

 7. Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

  7 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3499-H

 8. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (1)

  5 juni 2015

  TRB-2015-3497H.  Op 21 april 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident (nog) niet de bankierseed had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector. Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3497

Pagina's