Uitspraken

 1. Bijzondere overwegingen over de afdeling Bijzonder Beheer en klantbelang

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3622H en TRB-2017-3623H.  De melder heeft een melding ingediend tegen twee bankmedewerkers, waarin in verschillende onderdelen wordt geklaagd over de opzegging van financieringen door de beëdigden namens de bank. Het financieringsdossier bij de bank was in behandeling bij de afdeling Bijzonder Beheer. De Algemeen Directeur heeft besloten de melding niet aan de Tuchtcommissie voor te leggen, omdat aan de beëdigden geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt en sprake is van een civielrechtelijk conflict.

 2. Opeisen niet bestaande leningsdelen en vervalsen volmachten

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3608H, TRB-2017-3609H en TRB-2017-3610H. 

 3. Geen (persoonlijke) tuchtrechtelijk verwijt, zorgvuldig afweging – sepot

  19 juni 2017

  TRB-2017-3646. De melding houdt in dat beëdigde zou hebben geprobeerd de bankrelatie tussen de bank en melder te beëindigen. De Algemeen Directeur is van oordeel dat uit de stukken volgt dat de bank geen nieuwe contracten met melder wilde sluiten. Beëdigde heeft conform het door de bank uitgezette beleid gehandeld. Niet is komen vast te staan dat aan hem bij de uitvoering hiervan enig (persoonlijk) tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

 4. Zonder toestemming klant geld opnemen voor eigen gebruik; beroepsverbod

  14 juni 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3562.  Verweerder onderhoudt nauw contact met een kwetsbare klant van de bank. Na enige tijd vraagt hij haar om geld dat hij uitgeeft in het casino. In de hierop volgende maand neemt verweerder, zonder toestemming van de klant, in totaal € 4.750 op van de bankrekening van de klant en geeft dit uit in het casino. Nadat de geldopnames aan het licht komen, probeert verweerder zijn handelen zo lang mogelijk te verhullen. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder met zijn handelen de gedragsregels heeft overtreden, doordat hij niet integer en zorgvuldig heeft gehandeld.

 5. Vervalsen accountantsverklaring; beroepsverbod

  14 juni 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3532. 

Pagina's