Uitspraken

 1. Privé-handelen onder bankierseed

  15 maart 2017

  CVB-2016-1.  Vervolg op beslissing van 30 november 2016, waarin de Tuchtcommissie klager niet-ontvankelijk verklaart omdat het privé-handelen van verweerder niet onder de reikwijdte van de bankierseed zou vallen. De Commissie van Beroep vernietigt de beslissing van de Tuchtcommissie en verklaart de klacht gegrond (zonder oplegging van maatregel).

 2. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding II; beroepsverbod

  1 maart 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3540.  Vervolg op tussenbeslissing van 19 september 2016.

 3. Belangenverstrengeling en inleidende overwegingen aanlevering stukken; beroepsverbod

  1 maart 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3508.  Vervolg op tussenbeslissing van 19 september 2016 1. De Tuchtcommissie geeft inleidende overwegingen over de aanlevering van interne onderzoeksrapporten die ten grondslag worden gelegd aan de tuchtprocedure. De Tuchtcommissie stelt zich op het standpunt dat deze rapporten in niet-geanonimiseerde vorm moeten worden aangeleverd, om aan adequate waarborgen voor een behoorlijke procesgang te voldoen.

 4. Civielrechtelijk geding en onheuse bejegening

  2 december 2016

  TRB-2016-3566H. 

 5. Melding tegen klachtenfunctionaris bank

  2 december 2016

  TRB-2016-3567H. 

 6. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding; beroepsverbod

  30 november 2016
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3542. Datum beslissing: 30 november 2016 Verweerster heeft zonder zakelijke aanleiding veelvuldig klantgegevens bekeken. Dergelijk handelen was haar op grond van de interne regels van de bank niet toegestaan. De stelling van verweerster dat mogelijk anderen op haar werkplek met haar account klantgegevens zouden hebben bekeken acht de Tuchtcommissie niet aannemelijk geworden. Verweerster heeft door haar handelen de door haar afgelegde bankierseed en de daaraan verbonden gedragscode (in het bijzonder de artikelen 1 en 4) geschonden.

Pagina's