Uitspraken

 1. Herzieningsverzoek te laat ingediend

  18 december 2015

  TRB-2015-3513H.  Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen. Download hier de herzieningsuitspraak in .pdf: Uitspraak dossier 3513

 2. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

  9 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3502-H

 3. Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

  7 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3499-H

Pagina's