Uitspraken

 1. Vrije keuze bank en onvoldoende onderbouwd (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 5 januari 2016 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melder heeft er op gewezen dat haar sponsorverzoeken van haar stichting door twee vestigingen van de bank zijn afgewezen vanwege een notitie in het cliëntenregistratiesysteem. De melder heeft aangeven dat de bank niet wil vermelden wat deze notitie inhoudt.

 2. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 7 oktober 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder heeft de desbetreffende beëdigde  het klantbelang niet centraal gesteld bij de (her)beoordeling van zijn dossier . De bank heeft zijn pandrecht ten aanzien van de melder uitgeoefend en melder acht dit onredelijk. De melder vindt dat de beëdigde als bestuurder van een bank de mogelijkheid heeft om een andere keuze te maken in zijn dossier en dat hij deze mogelijkheid dient te benutten.

 3. Termijnoverschrijding en geen schending gedragscode (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 16 september 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. Volgens de melder is de desbetreffende beëdigde niet open en eerlijk geweest in de communicatie rondom de executoriale verkoop van het huis van de melder. De melder dreigt hierdoor materieel en immaterieel gedupeerd te worden geeft de melder aan.

 4. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2) (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 25 juni 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof in het kort dat uit de aflossingsnota van de melder blijkt dat een omzetting van de hypotheek van de melder, niet is doorgevoerd in de administratie van de desbetreffende bank. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident.

 5. Persoonlijk ernstige overtreding gedragsregels ontbreekt (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 12 mei 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof kort en zakelijk weergegeven dat een beëdigde het klantbelang niet centraal zou hebben gezet door middel van een uitspraak in de media luidende: "Niets houdt ons tegen om de spaarrente in Nederland verder te verlagen”. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de gedraging, los van de vraag of de feiten vast staan en deze opmerking zo zou zijn gemaakt, naar haar aard niet onder het tuchtrecht dient te vallen.

 6. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (uitspraak herzieningsverzoek)

  9 maart 2016

  Op 21 april 2015 heeft de Stichting Tuchtrecht Banken een melding ontvangen. De melding betrof kort en zakelijk weergegeven het door beëdigde niet reageren op een klacht van de melder. De melding is door de Algemeen Directeur van de Stichting Tuchtrecht Banken niet in behandeling genomen omdat de melding zag op een bankmedewerker die nog niet beëdigd was op het moment van het aangehaalde incident. Het tuchtrecht kan geen toepassing vinden indien het betreffende gedrag plaatsvond vóór 1 april 2015 en/of vóór het moment van beëdiging van de bankmedewerker.

 7. Melding richt zich niet tegen beëdigde

  7 maart 2016

  TRB-2016-3534H, datum beslissingen: 4 en 7 maart 2016.

 8. Herzieningsverzoek te laat ingediend

  18 december 2015

  TRB-2015-3513H.  Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding, aangezien die overwegend van civielrechtelijke aard is. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

 9. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

  9 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3502-H

Pagina's