Uitspraken

 1. Heimelijk toekennen klantvergoedingen; beroepsverbod

  25 oktober 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3628. 

 2. Melding onvoldoende onderbouwd – sepot

  22 augustus 2017

  TRB-2017-3690

 3. Handelen niet in de hoedanigheid van bankier en geen raakvlakken met bank

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3702H.  De melding ziet op handelingen van een bankmedewerker verricht in zijn hoedanigheid als lid van de Klachtencommissie van de Politie. Zowel de Algemeen Directeur als de Voorzitter van de Tuchtcommissie oordelen dat de melding niet tot een gegronde klacht kan leiden, omdat de gedragingen niet vallen onder het bancaire tuchtrecht en geen raakvlakken hebben met de bank. Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3702 Beslissing AD Download hier de herzieningsuitspraak: 3702 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

 4. Civielrechtelijk conflict / niet vereist dat bankmedewerker persoonsgegevens aan melder verstrekt

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3679H, TRB-2017-3682H, TRB-2017-3683H en TRB-2017-3684H. 

 5. Bijzondere overwegingen over de afdeling Bijzonder Beheer en klantbelang

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3622H en TRB-2017-3623H.  De melder heeft een melding ingediend tegen twee bankmedewerkers, waarin in verschillende onderdelen wordt geklaagd over de opzegging van financieringen door de beëdigden namens de bank. Het financieringsdossier bij de bank was in behandeling bij de afdeling Bijzonder Beheer. De Algemeen Directeur heeft besloten de melding niet aan de Tuchtcommissie voor te leggen, omdat aan de beëdigden geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt en sprake is van een civielrechtelijk conflict.

 6. Opeisen niet bestaande leningsdelen en vervalsen volmachten

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3608H, TRB-2017-3609H en TRB-2017-3610H. 

Pagina's