Uitspraken

 1. Handelen niet in de hoedanigheid van bankier en geen raakvlakken met bank

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3702H.  De melding ziet op handelingen van een bankmedewerker verricht in zijn hoedanigheid als lid van de Klachtencommissie van de Politie. Zowel de Algemeen Directeur als de Voorzitter van de Tuchtcommissie oordelen dat de melding niet tot een gegronde klacht kan leiden, omdat de gedragingen niet vallen onder het bancaire tuchtrecht en geen raakvlakken hebben met de bank. Download hier de beslissing van de algemeen directeur: 3702 Beslissing AD Download hier de herzieningsuitspraak: 3702 herzieningsuitspraak Voorzitter Tuchtcommissie

 2. Civielrechtelijk conflict / niet vereist dat bankmedewerker persoonsgegevens aan melder verstrekt

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3679H, TRB-2017-3682H, TRB-2017-3683H en TRB-2017-3684H. 

 3. Bijzondere overwegingen over de afdeling Bijzonder Beheer en klantbelang

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3622H en TRB-2017-3623H.  De melder heeft een melding ingediend tegen twee bankmedewerkers, waarin in verschillende onderdelen wordt geklaagd over de opzegging van financieringen door de beëdigden namens de bank. Het financieringsdossier bij de bank was in behandeling bij de afdeling Bijzonder Beheer. De Algemeen Directeur heeft besloten de melding niet aan de Tuchtcommissie voor te leggen, omdat aan de beëdigden geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt en sprake is van een civielrechtelijk conflict.

 4. Opeisen niet bestaande leningsdelen en vervalsen volmachten

  3 augustus 2017

  TRB-2017-3608H, TRB-2017-3609H en TRB-2017-3610H. 

 5. Zonder toestemming klant geld opnemen voor eigen gebruik; beroepsverbod

  14 juni 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3562.  Verweerder onderhoudt nauw contact met een kwetsbare klant van de bank. Na enige tijd vraagt hij haar om geld dat hij uitgeeft in het casino. In de hierop volgende maand neemt verweerder, zonder toestemming van de klant, in totaal € 4.750 op van de bankrekening van de klant en geeft dit uit in het casino. Nadat de geldopnames aan het licht komen, probeert verweerder zijn handelen zo lang mogelijk te verhullen. De Tuchtcommissie oordeelt dat verweerder met zijn handelen de gedragsregels heeft overtreden, doordat hij niet integer en zorgvuldig heeft gehandeld.

 6. Vervalsen accountantsverklaring; beroepsverbod

  14 juni 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3532. 

Pagina's