Uitspraken

 1. Tussenbeslissing - vastlegging bankierseed

  14 maart 2018

  TRB-2018-3611.  In het dossier is geen afschrift van de getekende bankierseed gevoegd. Uit de door de bank aangeleverde stukken met betrekking tot de afgelegde eed is het voor de tuchtcommissie thans niet mogelijk om vast te stellen dat de klacht betrekking heeft op een beëdigd bankmedewerker. De Tuchtcommissie verzoekt daarom om completering van het dossier. De behandeling van de zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden. Download hier de volledige uitspraak:Tussenbeslissing dossier 3611

 2. Niet tijdig melden groot verlies - strijd met regels bank; berisping

  14 maart 2018
  Berisping

  TRB-2018-3635 en TRB-2018-3636. 

 3. Weigeringen door bank van aanlevering niet-geanonimiseerde stukken

  13 maart 2018

  TRB-2018-3670H en TRB-2018-3677H.  Door de bank zijn tegen beëdigden meldingen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de Algemeen Directeur onderzoeken ingesteld en heeft hij de bank in beide dossiers meermalen verzocht om de aanlevering van niet-geanonimiseerde stukken. De bank heeft dit telkens geweigerd. De Algemeen Directeur heeft daarop de zaken geseponeerd, nu het - door tijdsverloop - niet langer opportuun is een klacht aan de Tuchtcommissie voor te leggen.

 4. Kopiëren handtekeningen niet vastgesteld– sepot

  6 maart 2018

  TRB-2018-3739 De Algemeen Directeur is van oordeel dat in het onderzoek naar de melding niet is komen vast te staan dat beëdigde handtekeningen op de slotverklaring heeft gekopieerd. Aldus is niet gebleken dat beëdigde de bancaire Gedragsregels heeft geschonden. De Algemeen Directeur legt de kwestie niet voor aan de Tuchtcommissie Banken. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3739

 5. Sepot – wijzigingen aanbrengen in door klant ondertekend UBO-formulier

  28 februari 2018

  TRB-2018-3872 Nadat is gebleken dat de klant een door hem getekend UBO-formulier onjuist had ingevuld, heeft de bankmedewerker een nieuw formulier ingevuld en daarbij de eerder gezette handtekening van de klant gevoegd. De bankmedewerker heeft het aangepaste formulier vervolgens aan het dossier van de klant toegevoegd.

 6. Medewerkers vergunninghoudende onderneming geen bankierseed afgelegd

  26 januari 2018

  TRB-2018-3885H, TRB-2018-3886H en TRB-2018-3887H. 

 7. Inzage in kredietdossier III

  20 december 2017

  TRB-2017-3627. 

Pagina's