Uitspraken

 1. Valse informatie verstrekken bij procedure: bankierseed niet afgelegd

  11 september 2018

  TRB-2018-3890.  Herzieningsbeslissing De bankmedewerker zou zich volgens de melder niet houden aan de regels voor belastingafdracht. De bankmedewerker zou, in een civiele procedure tussen de melder en de bank bij de civiele rechter, bewust valse informatie geven over de belastingafdracht.

 2. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  11 september 2018

  TRB-2018-3883 en 3884.  Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

 3. Rekeningen raadplegen in verband met overval, wegens strafrechtelijk onderzoek geen toegevoegde waarde in tuchtrecht

  11 september 2018

  TRB-2018-3883 en 3884.  Herzieningsbeslissing De bank heeft een melding ingediend over twee beëdigden die zonder zakelijke aanleiding bankrekeningen van klanten zouden hebben geraadpleegd en mogelijk betrokken zouden zijn bij het faciliteren van berovingen van klanten.

 4. Slechts vermoeden indienen valse verzekeringsclaim

  29 augustus 2018

  TRB-2018-3958 De bank diende een melding in waaruit volgt dat de beëdigde vermoedelijk een valse verzekeringsclaim had ingediend. De beëdigde zou voorts niet transparant zijn geweest jegens de bank over de reden van zijn afwezigheid op de dag dat hij op het politiebureau was.

 5. Schikking – Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  24 augustus 2018
  Berisping

  TRB-2018-3894.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde rekeninggegevens van zichzelf, van zijn gezinsleden en van (leden van) de voetbalvereniging heeft bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft ingestemd met deze berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3894 beslissing AD

 6. Wijzigen omschrijving overboeking op rekeningafschrift - sepot

  20 augustus 2018

  TRB-2018-3949. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat de beëdigde een rekeningafschrift heeft vervalst en dit rekeningafschrift heeft ingediend als bewijsstuk bij een kredietaanvraag. De Algemeen Directeur is van oordeel dat ten aanzien van deze gedragingen voldoende raakvlakken met de functie van de beëdigde als bankmedewerker aanwezig zijn, om in tuchtrechtelijke zin relevant te zijn. De ernst van de schending is echter onvoldoende om de oplegging van een maatregel te rechtvaardigen.   Download hier de volledige beslissing: Beslissing AD 3949

 7. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker VI

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3807.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 8. Nabootsen van handtekeningen van klanten door bankmedewerker

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3806. Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 9. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker V

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3801.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

 10. Kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerker IV

  17 augustus 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3798.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van in totaal 10 soortelijke zaken waarin de tuchtcommissie op 17 augustus 2018 uitspraak heeft gedaan.

Pagina's