Uitspraken

 1. Inzage in dossier – Toewijzing herzieningsverzoek

  23 november 2016

  TRB-2016-3551H. Datum beslissing: 4 oktober 2016

 2. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (4) en geen reactie op brief

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3605H Voor zover de melding ziet op handelen van bankmedewerker A (niet zijnde de beëdigde tegen wie de melding zich richt) gaat het om handelen in de jaren 2011 en 2013 en daarmee om handelen in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het tuchtrecht (1 april 2015). Het verzoek tot herziening wordt in zoverre door de Voorzitter van de Tuchtcommissie afgewezen.

 3. Melding gericht tegen bank

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3595H De meldingen richten zich tegen het handelen van een bank en niet tegen een beëdigde bankmedewerker. De Algemeen Directeur heeft de melding (onder meer) gelet hierop niet in behandeling genomen. Het tegen deze beslissing ingediende herzieningsverzoek wordt door de Voorzitter van de Tuchtcommissie op deze grond afgewezen. Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3595

 4. Melding onvoldoende onderbouwd (2)

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3591H

 5. Melding onvoldoende onderbouwd

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3587H De Voorzitter van de Tuchtcommissie herhaalt in zijn beslissing de richtlijnen voor de onderbouwing van een ingediende klacht. In de ingediende klacht wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegde stukken, waaronder een brief aan de beëdigde. De toelichting op de klacht bevat slechts een opsomming van aan de beëdigde gestelde vragen, die niet of slechts summier door beëdigde zijn beantwoord. De stelling dat de beëdigde de Gedragscode niet heeft nageleefd is onvoldoende onderbouwd.  

 6. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (3)

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2015-3578-H

 7. Ten onrechte blokkeren betaalrekening; toewijzing herzieningsverzoek

  21 juli 2016

  TRB-2016-3548H. Datum beslissing: 4 april 2016

 8. Richtlijnen voor onderbouwing van een klacht

  21 juli 2016

  TRB-2016-3546H, Datum beslissing: 4 april 2016

 9. Melding richt zich niet tegen beëdigde

  21 juli 2016

  TRB-2016-3534H, datum beslissingen: 4 en 7 maart 2016.

Pagina's