Uitspraken

 1. Melding onvoldoende onderbouwd

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2016-3587H De Voorzitter van de Tuchtcommissie herhaalt in zijn beslissing de richtlijnen voor de onderbouwing van een ingediende klacht. In de ingediende klacht wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegde stukken, waaronder een brief aan de beëdigde. De toelichting op de klacht bevat slechts een opsomming van aan de beëdigde gestelde vragen, die niet of slechts summier door beëdigde zijn beantwoord. De stelling dat de beëdigde de Gedragscode niet heeft nageleefd is onvoldoende onderbouwd.  

 2. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (3)

  12 september 2016

  Dossier: TRB-2015-3578-H

 3. Ten onrechte blokkeren betaalrekening; toewijzing herzieningsverzoek

  21 juli 2016

  TRB-2016-3548H. Datum beslissing: 4 april 2016

 4. Richtlijnen voor onderbouwing van een klacht

  21 juli 2016

  TRB-2016-3546H, Datum beslissing: 4 april 2016

 5. Melding richt zich niet tegen beëdigde

  21 juli 2016

  TRB-2016-3534H, datum beslissingen: 4 en 7 maart 2016.

 6. Onvoldoende onderbouwde melding (sponsoringsverzoek)

  21 juli 2016

  TRB-2016-3533H, Datum beslissing: 4 maart 2016

 7. Herzieningsverzoek te laat ingediend

  21 juli 2016

  TRB-2015-3513H. Datum beslissing: 18 december 2015 Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

 8. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

  22 juni 2016

  Dossier: TRB-2015-3502-H

 9. Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

  22 juni 2016

  Dossier: TRB-2015-3499-H

Pagina's