Uitspraken

 1. Onvoldoende onderbouwing betrokkenheid fraude – herzieningsverzoek afgewezen

  25 maart 2020

  TRB-2020-4459 De melding houdt in dat met gestolen paspoorten en vervalste handtekeningen op naam van melder hypotheken zouden zijn verstrekt. Volgens melder zou de betrokken bankmedewerker aan deze fraude hebben meegeholpen. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, omdat uit de door de melder verstrekte stukken onvoldoende kan worden afgeleid dat de betrokken bankmedewerker persoonlijk betrokken is geweest bij de door de melder gestelde fraude. Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 2. Valse stukken inbrengen tijdens tuchtprocedure

  18 maart 2020
  Berisping

  TRB-2020-3973 Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 28 augustus 2019, waartegen de Algemeen Directeur hoger beroep heeft ingesteld. In een tussenbeslissing van 15 januari 2020 oordeelt de Commissie van Beroep dat niet met de vereiste hoge mate van aannemelijkheid is komen vast te staan dat verweerder geld heeft opgenomen van een klant van de bank. De klacht is in zoverre ongegrond. De Commissie van Beroep bekrachtigt daarom de beslissing van de Tuchtcommissie Banken ten aanzien van het eerste klachtonderdeel.

 3. Doen eigen bankzaken met behulp systemen bank – herzieningsverzoek toegewezen

  16 maart 2020

  TRB-2020-4327 Vervolg op sepotbeslissing van de Algemeen Directeur van 6 februari 2020 (Beslissing AD4327). De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 4. Diefstal tijdens pauze valt niet onder bancair tuchtrecht

  5 maart 2020

  CvB-2020-3848 Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 6 november 2019, waartegen de Algemeen Directeur hoger beroep heeft ingesteld.

 5. Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 maart 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4357 Verweerster heeft in een periode van vier maanden bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Rekeninggegevens van klanten bevatten volgens de Tuchtcommissie uiterst privacygevoelige informatie. De Tuchtcommissie is van oordeel dat het zonder zakelijke aanleiding bekijken van gegevens een ernstige schending van de bankierseed is, omdat daardoor het vertrouwen van de samenleving in de bank fors wordt geschaad. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod op voor de duur van drie maanden. 

 6. Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 maart 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4358

 7. Leidinggevenden handtekeningendossier – 5 sepots

  3 maart 2020

  TRB-2020-3983/3986/3988/3993/4317. De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek gestart naar meerdere leidinggevenden in  verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. In de vijf hieronder gepubliceerde beslissingen seponeert de Algemeen Directeur deze zaken.

 8. Boete voor leidinggevende handtekeningendossier

  3 maart 2020
  Boete

  TRB-2020-3981 De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek gestart naar meerdere leidinggevenden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. In de hieronder gepubliceerde beslissing is de zaak afgedaan met een schikking. Beëdigde vervulde een leidinggevende functie binnen de bank en gaf leiding aan hypotheekadviseurs. Beëdigde wist dat door hypotheekadviseurs aan wie hij leiding gaf (ten minste in een aantal gevallen) handtekeningen van klanten werden gekopieerd bij slotverklaringen op hypotheekadviezen.

Pagina's