Uitspraken

 1. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen gegevens met een derde

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3771. Datum beslissing: 11 december 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken en deze gegevens heeft gedeeld met een derde. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3771 beslissing AD

 2. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3770. Datum beslissing: 11 december 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3770 beslissing AD

 3. Sepot – Indienen valse verzekeringsclaim

  4 januari 2019

  TRB-2018-3960. Datum beslissing: 13 november 2018 13 november 2018 Sepot Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde heeft meegewerkt aan het indienen van een valse verzekeringsclaim door een collega om daar financieel voordeel mee te behalen. Gelet op de bijzondere en persoonlijke omstandigheden zijn de gedragingen van beëdigde van onvoldoende ernst om verder tuchtrechtelijk ingrijpen te rechtvaardigen. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3960 beslissing AD

 4. Afwijzingen meerdere meldingen terecht: geen behandeling wegens civielrechtelijke conflicten

  4 januari 2019

  TRB-2018-4227, TRB-2018-4272, TRB-2018-4273, TRB-2018-4274, TRB-2018-4275, TRB-2018-4276. Datum beslissing: 11 december 2018 Herzieningsbeslissing Melder is van oordeel dat de betrokken bankmedewerkers in een civielrechtelijke procedure omtrent de executoriale verkoop van zijn schip door de bank de rechter hebben misleid over het bestaan van (rechtsgeldig) beslag.

 5. Meldingen inzake kwesties van vóór de bankierseed of in civielrechtelijke procedure - terecht afgewezen

  4 januari 2019

  TRB-2018-4200 en TRB-2018-4201. Datum beslissing: 19 november 2018 Herzieningsbeslissing Door de melder zijn meldingen ingediend tegen twee  (toenmalig) leden van de Raad van Commissarissen van een bank. Deze bankmedewerkers zouden in een civielrechtelijke procedure bedrieglijk hebben verklaard en de melder valselijk hebben beschuldigd, waardoor de rechter is misleid en een eerlijke procesgang is belet. De melder had deze civielrechtelijke procedure tegen de bank, zijn voormalig werkgever, aangespannen.

 6. Geen tuchtrechtelijk verwijtbare gedragingen, afwijzing herzieningsverzoek

  4 januari 2019

  TRB-2018-4029. Datum beslissing: 12 december 2018 Herzieningsbeslissing Volgens melder heeft de bankmedewerker, die als externe werkzaam is bij de bank, niet kenbaar gemaakt dat hij als externe was ingehuurd door de bank. Daarnaast heeft de bankmedewerker volgens melder niet de bankierseed afgelegd, wat hij wel had moeten doen.

 7. Melding onvoldoende onderbouwd - melding terecht afgewezen

  4 januari 2019

  TRB-2018-4025. Datum beslissing: 29 oktober 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker een onjuiste mededeling heeft gedaan aan zijn rechtsbijstandsverlener. Daarnaast heeft de bankmedewerker onjuiste gegevens opgenomen in een brief.

 8. Geen opzet in het spel - melding terecht afgewezen

  4 januari 2019

  TRB-2018-4004. Datum beslissing: 19 november 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat bankmedewerker onzorgvuldig heeft gewerkt en heeft gelogen door te stellen dat uit de bankadministratie niet blijkt dat het (hypotheek)dossier haastig is opgepakt. De Algemeen Directeur is van oordeel dat niet is gebleken dat de bankmedewerker in zijn dienstverlening onzorgvuldig of onprofessioneel heeft gehandeld en daarmee een integriteitsnorm heeft geschonden. Daarnaast zijn handelingen van of dienstverlening door de bank als instelling uitgesloten van de tuchtprocedure.

 9. Afwijzing melding wegens civielrechtelijk conflict terecht

  4 januari 2019

  TRB-2018-4001. Datum beslissing: 12 december 2018 Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker in strijd heeft gehandeld met de bankierseed en dat sprake is van smaad, doordat de bankmedewerker stelt dat de melder een document heeft vervalst.

 10. Terechte afwijzing melding; kwestie ziet niet op tuchtrecht maar op bankbeleid

  19 november 2018

  TRB-2018-4255. Datum beslissing: 19 november 2018 Herzieningsbeslissing

Pagina's