Uitspraken

 1. Vertrouwelijke gegevens uploaden; beroepsverbod

  14 januari 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3868. Datum beslissing: 19 december 2018 Verweerder  heeft (met behulp van WeTransfer en GoogleDocs) circa twee gigabyte  aan bankgegevens, zonder toestemming van de bank, buiten de bank gebracht. Namens de Algemeen Directeur is gesteld dat verweerder gevoelige en vertrouwelijk informatie buiten de bank heeft gebracht. Het betrof onder meer specifieke, concrete en belangrijke gegevens over de zakelijke risico’s van de bank.                                                                                                  

 2. Klantgegevens kopiëren en meenemen; beroepsverbod

  14 januari 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3866. Datum beslissing: 19 december 2018 Verweerder  heeft pensioengegevens van klanten van de bank gekopieerd op twee USB-sticks en meegenomen. Eén van deze USB-sticks is verweerder later binnen de bank kwijtgeraakt, waarna deze werd gevonden. Op deze USB-stick heeft verweerder ook een PowerPoint presentatie van de bank over pensioenen opgeslagen.

 3. Internetgebruik voor privé-doeleinden door bankmedewerker; berisping

  14 januari 2019
  Berisping

  Verweerder heeft vanaf zijn werkplek en met gebruikmaking van zijn werkcomputer veelvuldig gebruik gemaakt van het internet voor privédoeleinden. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van zoektermen die leiden naar pornografisch materiaal gezocht. Verweerder heeft verder onder meer veelvuldig aan voetbal gerelateerde websites bezocht.

 4. Schikking – Indienen valse verzekeringsclaim en bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3950. Datum beslissing: 13 november 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde een valse verzekeringsclaim heeft ingediend wegens autoschade. Beëdigde heeft hierbij een aanstichtende rol gehad. De schade zou zijn veroorzaakt doordat een collega met een winkelwagentje tegen de auto van beëdigde zou zijn gereden. Beëdigde heeft voorts, zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond, rekeninggegevens van diverse personen bekeken.

 5. Schikking – Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3894. Datum beslissing: 24 augustus 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde rekeninggegevens van zichzelf, van zijn gezinsleden en van (leden van) de voetbalvereniging heeft bekeken zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Aan beëdigde is een schikking, inhoudende een berisping, aangeboden. Beëdigde heeft ingestemd met deze berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3894 beslissing AD

 6. Schikking – Diverse gedragingen, bijzondere en persoonlijke omstandigheden

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3876. Datum beslissing: 15 november 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde een hotel heeft geboekt zonder toestemming van de bank, e-mailberichten van collega’s heeft vervalst, gebruik heeft gemaakt van zakelijke e-mail voor privédoeleinden en vertrouwelijke informatie met een derde heeft gedeeld. Deze gedragingen worden beëdigde aangerekend.

 7. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen gegevens met een derde

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3771. Datum beslissing: 11 december 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken en deze gegevens heeft gedeeld met een derde. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3771 beslissing AD

 8. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 januari 2019
  Berisping

  TRB-2018-3770. Datum beslissing: 11 december 2018 Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3770 beslissing AD

 9. Sepot – Indienen valse verzekeringsclaim

  4 januari 2019

  TRB-2018-3960. Datum beslissing: 13 november 2018 13 november 2018 Sepot Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde heeft meegewerkt aan het indienen van een valse verzekeringsclaim door een collega om daar financieel voordeel mee te behalen. Gelet op de bijzondere en persoonlijke omstandigheden zijn de gedragingen van beëdigde van onvoldoende ernst om verder tuchtrechtelijk ingrijpen te rechtvaardigen. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3960 beslissing AD

 10. Afwijzingen meerdere meldingen terecht: geen behandeling wegens civielrechtelijke conflicten

  4 januari 2019

  TRB-2018-4227, TRB-2018-4272, TRB-2018-4273, TRB-2018-4274, TRB-2018-4275, TRB-2018-4276. Datum beslissing: 11 december 2018 Herzieningsbeslissing Melder is van oordeel dat de betrokken bankmedewerkers in een civielrechtelijke procedure omtrent de executoriale verkoop van zijn schip door de bank de rechter hebben misleid over het bestaan van (rechtsgeldig) beslag.

Pagina's