Uitspraken

 1. Sepot - Geen belangenverstrengeling bij beoordeling hypotheekaanvraag

  23 december 2019

  TRB-2019-4375 Beëdigde heeft vanuit zijn functie als manager bij de bank een afwijzing van een hypotheekaanvraag van een hem bekende klant geëscaleerd. Hij heeft daartoe een e-mail gestuurd waarin hij een verzoek tot herbeoordeling doet. In deze e-mail heeft beëdigde niet gemeld dat hij met een bankmedewerker had gesproken die van de NHG had gehoord dat de aanvraag niet zou worden geaccepteerd.   

 2. Onzorgvuldig geformuleerde e-mail

  23 december 2019

  TRB-2019-4372.

 3. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3987.

 4. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3989.

 5. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3990.

 6. Niet beantwoorden e-mail klant, klacht ongegrond

  18 december 2019

  TRB-2019-4320. De Algemeen Directeur heeft een klacht aan de Tuchtcommissie voorgelegd. Volgens de Algemeen Directeur heeft de beëdigde door niet te reageren op een e-mail van melders het klantbelang niet centraal gesteld.

 7. Verzwijgen bedrijfsactiviteiten. (Schijn van) belangenverstrengeling

  18 december 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4261. Verweerder was samen met een collega bij de bank betrokken bij de oprichting van bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega. Eén bedrijf op naam van verweerders echtgenote ontving bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd. De zaak is een voortzetting na een herzieningsverzoek door de melder (zie hier).

 8. Belangenverstrengeling, verzwijgen bedrijfsactiviteiten, niet melden ontvangen giften

  18 december 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3951. Verweerder heeft samen met een collega bij de bank bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega opgericht. Twee bedrijven op naam van verweerders echtgenote ontvingen bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd.

 9. Raadplegen en delen rekeninggegevens van overleden familielid

  27 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4290. Verweerder heeft zonder zakelijke aanleiding op verzoek van zijn neef de rekening- en klantgegevens van zijn overleden oom geraadpleegd. Vervolgens heeft verweerder die informatie met zijn neef gedeeld. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee het vertrouwen van klanten, of in dit geval de nabestaanden, dat dergelijke informatie bij de bank in veilige handen is, heeft geschaad.

 10. Schikking – Opstellen eigen arbeidsvoorwaarden

  27 november 2019
  Boete

  TRB-2019-4362. Beëdigde heeft zelfstandig een document opgesteld dat betrekking had op zijn arbeidsvoorwaarden. In het door hem opgestelde document heeft hij zichzelf een hoger salaris toegekend dan gebruikelijk was en de vermelding van de aanloopschaal weggelaten.

Pagina's