Uitspraken

 1. Bekijken rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding; beroepsverbod

  19 december 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3880. 

 2. Vertrouwelijke gegevens uploaden; beroepsverbod

  19 december 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3868.  Verweerder  heeft (met behulp van WeTransfer en GoogleDocs) circa twee gigabyte  aan bankgegevens, zonder toestemming van de bank, buiten de bank gebracht. Namens de Algemeen Directeur is gesteld dat verweerder gevoelige en vertrouwelijk informatie buiten de bank heeft gebracht. Het betrof onder meer specifieke, concrete en belangrijke gegevens over de zakelijke risico’s van de bank.                                                                                                  

 3. Klantgegevens kopiëren en meenemen; beroepsverbod

  19 december 2018
  Beroepsverbod

  TRB-2018-3866.  Verweerder  heeft pensioengegevens van klanten van de bank gekopieerd op twee USB-sticks en meegenomen. Eén van deze USB-sticks is verweerder later binnen de bank kwijtgeraakt, waarna deze werd gevonden. Op deze USB-stick heeft verweerder ook een PowerPoint presentatie van de bank over pensioenen opgeslagen.

 4. Internetgebruik voor privé-doeleinden door bankmedewerker; berisping

  19 december 2018
  Berisping

  Verweerder heeft vanaf zijn werkplek en met gebruikmaking van zijn werkcomputer veelvuldig gebruik gemaakt van het internet voor privédoeleinden. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van zoektermen die leiden naar pornografisch materiaal gezocht. Verweerder heeft verder onder meer veelvuldig aan voetbal gerelateerde websites bezocht.

 5. Geen tuchtrechtelijk verwijtbare gedragingen, afwijzing herzieningsverzoek

  12 december 2018

  TRB-2018-4029.  Herzieningsbeslissing Volgens melder heeft de bankmedewerker, die als externe werkzaam is bij de bank, niet kenbaar gemaakt dat hij als externe was ingehuurd door de bank. Daarnaast heeft de bankmedewerker volgens melder niet de bankierseed afgelegd, wat hij wel had moeten doen.

 6. Afwijzing melding wegens civielrechtelijk conflict terecht

  12 december 2018

  TRB-2018-4001.  Herzieningsbeslissing De melder stelt dat de bankmedewerker in strijd heeft gehandeld met de bankierseed en dat sprake is van smaad, doordat de bankmedewerker stelt dat de melder een document heeft vervalst.

 7. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen gegevens met een derde

  11 december 2018
  Berisping

  TRB-2018-3771.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken en deze gegevens heeft gedeeld met een derde. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3771 beslissing AD

 8. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  11 december 2018
  Berisping

  TRB-2018-3770.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3770 beslissing AD

 9. Afwijzingen meerdere meldingen terecht: geen behandeling wegens civielrechtelijke conflicten

  11 december 2018

  TRB-2018-4227, TRB-2018-4272, TRB-2018-4273, TRB-2018-4274, TRB-2018-4275, TRB-2018-4276. Herzieningsbeslissing Melder is van oordeel dat de betrokken bankmedewerkers in een civielrechtelijke procedure omtrent de executoriale verkoop van zijn schip door de bank de rechter hebben misleid over het bestaan van (rechtsgeldig) beslag.

 10. Schikking – Diverse gedragingen, bijzondere en persoonlijke omstandigheden

  19 november 2018
  Berisping

  TRB-2018-3876.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde een hotel heeft geboekt zonder toestemming van de bank, e-mailberichten van collega’s heeft vervalst, gebruik heeft gemaakt van zakelijke e-mail voor privédoeleinden en vertrouwelijke informatie met een derde heeft gedeeld. Deze gedragingen worden beëdigde aangerekend.

Pagina's