Uitspraken

 1. Inzage in kredietdossier III

  20 december 2017

  TRB-2017-3627. 

 2. Inzage in kredietdossier II

  20 december 2017
  Berisping

  TRB-2017-3593. 

 3. Inzage in kredietdossier I

  20 december 2017

  TRB-2017-3551. 

 4. Dreigen met aangifte - inzien en doorsturen bankafschriften - niet reageren op e-mails

  19 december 2017

  TRB-2017-3835H, TRB-2017-3836 en TRB-2017-3837.  De meldster heeft meldingen tegen drie beëdigden ingediend bij Stichting Tuchtrecht Banken. De meldingen moeten worden geplaatst in de context van een langslepend civielrechtelijk conflict - waarover de tuchtrechter niet oordeelt.

 5. Namaken handtekening – sepot

  30 november 2017

  TRB-2017-3680

 6. Bekijken rekeningen zonder zakelijke aanleiding IV; beroepsverbod

  15 november 2017
  Beroepsverbod

  TRB-2017-3706.  Verweerster heeft in de periode van januari 2017 tot en met april 2017 van zeventien verschillende klanten telkens op meerdere dagen zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens geraadpleegd. Dit betrof in totaal 2892 afzonderlijke schermen. Verweerster heeft hiermee de Gedragscode, behorende bij de Bankierseed geschonden. De Tuchtcommissie legt aan verweerster een beroepsverbod voor de duur van drie maanden op. De naam van de beëdigde wordt opgenomen in het door banken inzichtelijke register van Stichting Tuchtrecht Banken.

 7. Bekijken rekeningen zonder zakelijke aanleiding; berisping

  15 november 2017
  Berisping

  TRB-2017-3675.  Verweerster heeft in de periode van 18 november 2016 tot en met 7 januari 2017 van tien verschillende klanten in totaal twintig maal zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens geraadpleegd. Verweerster heeft hiermee de Gedragscode, behorende bij de Bankierseed geschonden. Gelet op de beperkte omvang van de schending en het feit dat verweerster heeft laten blijken dat zij zich terdege bewust is van de ontoelaatbaarheid van haar handelen, wordt aan verweerster een berisping opgelegd.

 8. Diefstal op werkvloer; bijzondere omstandigheden

  15 november 2017

  TRB-2017-3604.  Verweerster heeft diefstal gepleegd op de werkvloer door twee maal uit de portemonnee van een collega geld weg te nemen. Hierdoor heeft verweerster evident in strijd met de normen en waarden voor bankmedewerkers gehandeld. De gedragingen zijn niet integer. De klacht is gegrond. Gelet op de bijzondere omstandigheden - waaronder de zware arbeidsrechtelijke sanctie, verweersters psychische gezondheid en de langdurige druk van de tuchtprocedure - laat de Tuchtcommissie de oplegging van de maatregel achterwege. Download hier de volledige uitspraak: Dossier uitspraak 3604

Pagina's