Uitspraken

 1. Civielrechtelijk geding en onheuse bejegening

  2 december 2016

  TRB-2016-3566H. 

 2. Melding tegen klachtenfunctionaris bank

  2 december 2016

  TRB-2016-3567H. 

 3. Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding; beroepsverbod

  30 november 2016
  Beroepsverbod

  TRB-2016-3542. Datum beslissing: 30 november 2016 Verweerster heeft zonder zakelijke aanleiding veelvuldig klantgegevens bekeken. Dergelijk handelen was haar op grond van de interne regels van de bank niet toegestaan. De stelling van verweerster dat mogelijk anderen op haar werkplek met haar account klantgegevens zouden hebben bekeken acht de Tuchtcommissie niet aannemelijk geworden. Verweerster heeft door haar handelen de door haar afgelegde bankierseed en de daaraan verbonden gedragscode (in het bijzonder de artikelen 1 en 4) geschonden.

 4. Werkingsgebied bankierseed; privé-handelingen

  30 november 2016

  TRB-2016-3536. Datum beslissing: 30 november 2016

 5. Privégedraging – sepot

  15 november 2016

  TRB-2016-3563. Beëdigde heeft de schijn gewekt samen met een ander een auto buiten het zicht van schuldeisers te houden. Een bankmedewerker dient iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. De gang van zaken heeft echter onvoldoende aanknopingspunten met het beroep van beëdigde. De gedragingen vallen daar niet onder het bancaire tuchtrecht. De Algemeen Directeur seponeert de zaak. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3563

Pagina's