Uitspraken

Sanctie

 1. Herzieningsverzoek te laat ingediend

  18 december 2015

  TRB-2015-3513H.  Op 13 november 2015 heeft de Algemeen Directeur besloten geen nader onderzoek te verrichten naar de melding, aangezien die overwegend van civielrechtelijke aard is. Melder verzoekt de Voorzitter van de Tuchtcommissie op 10 december 2015 om herziening van de beslissing. De Voorzitter komt niet aan de inhoudelijke beoordeling van het verzoek toe, omdat het verzoek niet tijdig (binnen twee weken na de beslissing van de Algemeen Directeur) is ingediend. Dat melder heeft verzocht om verlenging van de termijn doet hieraan niet af, omdat dit verzoek is afgewezen.

 2. Niet volledig afstorten kleingeld, samenloop strafrecht – sepot

  4 december 2015

  TRB-2015-3507. Beëdigde heeft kleingeld niet volledig afgestort. Dit geld is door beëdigde terugbetaald. Beëdigde is op staande voet ontslagen en aan hem is door het openbaar ministerie een werkstraf van 60 uur opgelegd. De Algemeen Directeur maakt gebruik van de bevoegdheid om de mate waarin iemand reeds is gesanctioneerd mee te wegen in zijn beslissing. Omdat beëdigde reeds zware sancties opgelegd heeft gekregen en inmiddels met pensioen is gegaan seponeert de Algemeen Directeur de zaak. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Beslissing AD 3507

 3. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (2)

  9 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3502-H

 4. Uitlating bestuursvoorzitter bank in een krantenartikel

  7 juli 2015

  Dossier: TRB-2015-3499-H

 5. Eed nog niet afgelegd ten tijde van gedraging (1)

  5 juni 2015

  TRB-2015-3497H.  Op 21 april 2015 heeft de melder een klacht ingediend tegen een medewerker van een bank. De Algemeen Directeur heeft de melding niet in behandeling genomen, omdat de bankmedewerker ten tijde van het gemelde incident (nog) niet de bankierseed had afgelegd. Het herzieningsverzoek tegen deze beslissing wordt afgewezen, omdat de Gedragscode op dat moment niet op de bankmedewerker van toepassing was, zodat de melding niet voldeed aan de vereisten van art. 2.1.1. Tuchtreglement Bancaire Sector. Download hier de herzieningsuitspraak: Uitspraak dossier 3497