Uitspraken

 1. Verzenden e-mails met vertrouwelijke klantgegevens

  1 april 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4303

 2. Namaken handtekening klant

  1 april 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4377

 3. Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 maart 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4357 Verweerster heeft in een periode van vier maanden bij herhaling rekeninggegevens van klanten van de bank geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Rekeninggegevens van klanten bevatten volgens de Tuchtcommissie uiterst privacygevoelige informatie. De Tuchtcommissie is van oordeel dat het zonder zakelijke aanleiding bekijken van gegevens een ernstige schending van de bankierseed is, omdat daardoor het vertrouwen van de samenleving in de bank fors wordt geschaad. De Tuchtcommissie legt verweerster een beroepsverbod op voor de duur van drie maanden. 

 4. Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  4 maart 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4358

 5. Verzwijgen bedrijfsactiviteiten. (Schijn van) belangenverstrengeling

  18 december 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4261. Verweerder was samen met een collega bij de bank betrokken bij de oprichting van bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega. Eén bedrijf op naam van verweerders echtgenote ontving bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd. De zaak is een voortzetting na een herzieningsverzoek door de melder (zie hier).

 6. Belangenverstrengeling, verzwijgen bedrijfsactiviteiten, niet melden ontvangen giften

  18 december 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3951. Verweerder heeft samen met een collega bij de bank bedrijven op naam van de echtgenote van verweerder en de echtgenote van zijn collega opgericht. Twee bedrijven op naam van verweerders echtgenote ontvingen bemiddelingskosten van een leverancier van de bank ter zake aan de bank geleverde pashouders en papieren tasjes, terwijl niet is gebleken welke diensten werden geleverd.

 7. Raadplegen en delen rekeninggegevens van overleden familielid

  27 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4290. Verweerder heeft zonder zakelijke aanleiding op verzoek van zijn neef de rekening- en klantgegevens van zijn overleden oom geraadpleegd. Vervolgens heeft verweerder die informatie met zijn neef gedeeld. De Tuchtcommissie is van oordeel dat verweerder hiermee het vertrouwen van klanten, of in dit geval de nabestaanden, dat dergelijke informatie bij de bank in veilige handen is, heeft geschaad.

 8. Delen klantgegevens met een privédetective

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4299. Verweerder heeft een privédetective inzage gegeven in (betaal)gegevens van tientallen klanten. In het bijzijn van deze privédetective heeft verweerder het banksysteem geraadpleegd. Hij heeft daarbij de privédetective de gelegenheid gegeven naar informatie te kijken die van belang kon zijn voor diens opdrachtgevers.

 9. Fraude met facturen; beroepsverbod

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4249. Verweerster heeft twee facturen (totaal ruim € 1.100) voor privékosten gedeclareerd bij de bank. Verweerster heeft daarnaast bij de bank vijf valse facturen ingediend (totaal ruim € 40.000) van een B.V. waarbij zij betrokken was. De vervolgens door de bank betaalde geldbedragen heeft zij grotendeels naar haar privérekening doorgeboekt.

Pagina's