Uitspraken

 1. Boete voor leidinggevende handtekeningendossier

  3 maart 2020
  Boete

  TRB-2020-3981 De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek gestart naar meerdere leidinggevenden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. In de hieronder gepubliceerde beslissing is de zaak afgedaan met een schikking. Beëdigde vervulde een leidinggevende functie binnen de bank en gaf leiding aan hypotheekadviseurs. Beëdigde wist dat door hypotheekadviseurs aan wie hij leiding gaf (ten minste in een aantal gevallen) handtekeningen van klanten werden gekopieerd bij slotverklaringen op hypotheekadviezen.

 2. Schikking – Opstellen eigen arbeidsvoorwaarden

  27 november 2019
  Boete

  TRB-2019-4362. Beëdigde heeft zelfstandig een document opgesteld dat betrekking had op zijn arbeidsvoorwaarden. In het door hem opgestelde document heeft hij zichzelf een hoger salaris toegekend dan gebruikelijk was en de vermelding van de aanloopschaal weggelaten.

 3. Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

  22 september 2019
  Boete

  TRB-2019-4318. Beëdigde (privacy medewerker van de bank) heeft bij herhaling vertrouwelijke (persoons)gegevens van klanten van de bank doorgestuurd naar zijn privémailadres. Hierdoor zijn deze gegevens op de server van Google terechtgekomen.

 4. Niet melden kopiëren handtekeningen en verder verspreiden van deze werkwijze; schikking

  18 september 2019
  Boete

  TRB-2019-3982 De beëdigde droeg kennis van het feit dat (een) hypotheekadviseur(s) handtekeningen van klanten op herstelde hypotheekadviezen kopieerden. Beëdigde heeft dit niet gemeld bij een leidinggevende of op een andere wijze binnen de afdeling bespreekbaar gemaakt.

 5. Laten raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken voor privédoeleinden

  24 oktober 2018
  Boete

  TRB-2018-3908.  Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een  klant van de bank laten bekijken. Beëdigde heeft deze vertrouwelijke gegevens aangewend voor privédoeleinden. Beëdigde heeft hiermee de door hem afgelegde bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking aangeboden, inhoudende een geldboete van € 600. Beëdigde heeft ingestemd met deze schikking. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de volledige beslissing:Beslissing AD 3908

 6. Schikking – Raadplegen klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  14 augustus 2018
  Boete

  TRB-2018-3892 Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding klantgegevens geraadpleegd. Beëdigde heeft daarmee stelselmatig en op grote schaal de privacy van verschillende personen geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een geldboete aangeboden. Beëdigde heeft dit schikkingsvoorstel geaccepteerd. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur van 14 augustus 2018: Beslissing AD 3892

 7. Schikking – Raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen klantgegevens met derde

  21 juni 2018
  Boete

  TRB-2018-3847.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerder heeft verder vertrouwelijke gegevens gedeeld met één van deze klanten en met een derde. Verweerder heeft ingestemd met een boete. Verweerder wordt opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de volledige beslissing: Beslissing Algemeen Directeur 3847

 8. Schikking - verduistering geld en persoonlijke geldlening bij klant

  11 april 2018
  Boete

  TRB-2018-3834. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder heeft geprobeerd een geldbedrag te verduisteren. Het geldbedrag was door een klant op het bankkantoor aan verweerder overhandigd, nadat een storting bij een geldautomaat was mislukt. Daarnaast is verweerder in dezelfde periode een persoonlijke geldlening aangegaan bij een klant van de bank.