Uitspraken

 1. Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

  22 september 2019
  Boete

  TRB-2019-4318.

 2. Laten raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en gebruiken voor privédoeleinden

  24 oktober 2018
  Boete

  TRB-2018-3908.  Beëdigde heeft zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van een  klant van de bank laten bekijken. Beëdigde heeft deze vertrouwelijke gegevens aangewend voor privédoeleinden. Beëdigde heeft hiermee de door hem afgelegde bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft aan beëdigde een schikking aangeboden, inhoudende een geldboete van € 600. Beëdigde heeft ingestemd met deze schikking. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de volledige beslissing:Beslissing AD 3908

 3. Schikking – Raadplegen van klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen klantgegevens met derde

  21 juni 2018
  Boete

  TRB-2018-3847.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken. Verweerder heeft verder vertrouwelijke gegevens gedeeld met één van deze klanten en met een derde. Verweerder heeft ingestemd met een boete. Verweerder wordt opgenomen in het namenregister van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de volledige beslissing: Beslissing Algemeen Directeur 3847

 4. Schikking - verduistering geld en persoonlijke geldlening bij klant

  11 april 2018
  Boete

  TRB-2018-3834. Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat verweerder heeft geprobeerd een geldbedrag te verduisteren. Het geldbedrag was door een klant op het bankkantoor aan verweerder overhandigd, nadat een storting bij een geldautomaat was mislukt. Daarnaast is verweerder in dezelfde periode een persoonlijke geldlening aangegaan bij een klant van de bank.