Uitspraken

 1. Schending plicht melding maken bedrijf echtgenote

  21 juli 2020
  Berisping

  Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 18 december 2019, waartegen verweerder beroep heeft ingesteld.

 2. Valse stukken inbrengen tijdens tuchtprocedure

  18 maart 2020
  Berisping

  TRB-2020-3973 Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 28 augustus 2019, waartegen de Algemeen Directeur hoger beroep heeft ingesteld. In een tussenbeslissing van 15 januari 2020 oordeelt de Commissie van Beroep dat niet met de vereiste hoge mate van aannemelijkheid is komen vast te staan dat verweerder geld heeft opgenomen van een klant van de bank. De klacht is in zoverre ongegrond. De Commissie van Beroep bekrachtigt daarom de beslissing van de Tuchtcommissie Banken ten aanzien van het eerste klachtonderdeel.

 3. Diefstal tijdens pauze valt niet onder bancair tuchtrecht

  5 maart 2020

  CvB-2020-3848 Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 6 november 2019, waartegen de Algemeen Directeur hoger beroep heeft ingesteld.

 4. Vertrouwelijke gegevens uploaden; berisping

  16 april 2019
  Berisping

  CvB TRB-2019-3868.  Voortzetting van beslissing Tuchtcommissie van 19 december 2018. Verweerder was in beroep gekomen van de beslissing van de Tuchtcommissie waarin aan hem aan hem een tijdelijk beroepsverbod was opgelegd.

 5. Inzage in kredietdossier (beroep)

  3 mei 2018

  CvB-2018-3593. 

 6. Privé-handelen onder bankierseed

  15 maart 2017

  CVB-2016-1.  Vervolg op beslissing van 30 november 2016, waarin de Tuchtcommissie klager niet-ontvankelijk verklaart omdat het privé-handelen van verweerder niet onder de reikwijdte van de bankierseed zou vallen. De Commissie van Beroep vernietigt de beslissing van de Tuchtcommissie en verklaart de klacht gegrond (zonder oplegging van maatregel).