Uitspraken

 1. Boete voor leidinggevende handtekeningendossier

  3 maart 2020
  Boete

  TRB-2020-3981 De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek gestart naar meerdere leidinggevenden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. In de hieronder gepubliceerde beslissing is de zaak afgedaan met een schikking. Beëdigde vervulde een leidinggevende functie binnen de bank en gaf leiding aan hypotheekadviseurs. Beëdigde wist dat door hypotheekadviseurs aan wie hij leiding gaf (ten minste in een aantal gevallen) handtekeningen van klanten werden gekopieerd bij slotverklaringen op hypotheekadviezen.

 2. Doorsturen vertrouwelijke klantgegevens naar privémail

  29 januari 2020
  Berisping

  TRB-2020-4349

 3. Schikking – Opstellen eigen arbeidsvoorwaarden

  27 november 2019
  Boete

  TRB-2019-4362. Beëdigde heeft zelfstandig een document opgesteld dat betrekking had op zijn arbeidsvoorwaarden. In het door hem opgestelde document heeft hij zichzelf een hoger salaris toegekend dan gebruikelijk was en de vermelding van de aanloopschaal weggelaten.

 4. Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

  22 september 2019
  Boete

  TRB-2019-4318. Beëdigde (privacy medewerker van de bank) heeft bij herhaling vertrouwelijke (persoons)gegevens van klanten van de bank doorgestuurd naar zijn privémailadres. Hierdoor zijn deze gegevens op de server van Google terechtgekomen.

 5. Niet melden kopiëren handtekeningen en verder verspreiden van deze werkwijze; schikking

  18 september 2019
  Boete

  TRB-2019-3982 De beëdigde droeg kennis van het feit dat (een) hypotheekadviseur(s) handtekeningen van klanten op herstelde hypotheekadviezen kopieerden. Beëdigde heeft dit niet gemeld bij een leidinggevende of op een andere wijze binnen de afdeling bespreekbaar gemaakt.

 6. Schikking – Niet opgeven van nevenactiviteiten

  26 juli 2019
  Berisping

  TRB-2019-3925.

 7. Schikking – Raadplegen klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  11 juli 2019
  Berisping

  TRB-2019-4298. Uit het onderzoek van de Algemeen Directeur is naar voren gekomen dat beëdigde klantgegevens heeft geraadpleegd zonder zakelijke aanleiding. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. Niet is komen vast te staan dat beëdigde deze gegevens met een derde heeft gedeeld. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking in de vorm van een berisping aangeboden. Beëdigde heeft de schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4298

 8. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding

  26 juni 2019
  Berisping

  TRB-2019-4313. Uit het onderzoek van de Algemeen Directeur is naar voren gekomen dat beëdigde klantgegevens heeft bekeken zonder zakelijke aanleiding. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. De Algemeen Directeur heeft beëdigde een schikking aangeboden in de vorm van een berisping. Beëdigde heeft deze schikking aanvaard. De gegevens van beëdigde zijn opgenomen in het tuchtrechtelijk register. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4313

 9. Schikking – Bekijken klantgegevens zonder zakelijke aanleiding en delen gegevens met een derde

  11 december 2018
  Berisping

  TRB-2018-3771.  Op basis van onderzoek heeft de Algemeen Directeur geconcludeerd dat beëdigde zonder zakelijke aanleiding rekeninggegevens van  klanten van de bank heeft bekeken en deze gegevens heeft gedeeld met een derde. Beëdigde heeft ingestemd met een berisping. Beëdigde wordt opgenomen in het register van Stichting Tuchtrecht Banken. Download hier de schikking: Dossier 3771 beslissing AD

Pagina's