Uitspraken

Sanctie

 1. Onvoldoende onderbouwing betrokkenheid fraude – herzieningsverzoek afgewezen

  25 maart 2020

  TRB-2020-4459 De melding houdt in dat met gestolen paspoorten en vervalste handtekeningen op naam van melder hypotheken zouden zijn verstrekt. Volgens melder zou de betrokken bankmedewerker aan deze fraude hebben meegeholpen. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, omdat uit de door de melder verstrekte stukken onvoldoende kan worden afgeleid dat de betrokken bankmedewerker persoonlijk betrokken is geweest bij de door de melder gestelde fraude. Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 2. Doen eigen bankzaken met behulp systemen bank – herzieningsverzoek toegewezen

  16 maart 2020

  TRB-2020-4327 Vervolg op sepotbeslissing van de Algemeen Directeur van 6 februari 2020 (Beslissing AD4327). De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 3. Communicatie stopzetten krediet - herzieningsverzoek afgewezen

  20 februari 2020

  TRB-2019-4414 De bank informeert een klant over het stopzetten van een rekeningcourant-krediet. Volgens de klant heeft een bankmedewerker in de communicatie gelogen door te stellen dat hij weigerde medewerking te verlenen aan de afbouw van het krediet. De klant wilde langskomen bij de bank voor een gesprek, maar dit werd door de bankmedewerker afgehouden.

 4. Handelingen bankmedewerker bij persoonlijk krediet - herzieningsverzoek afgewezen

  13 januari 2020

  TRB-2019-4404 Volgens een klant van de bank heeft een bankmedewerker bij het afsluiten van een persoonlijke lening zich niet gehouden aan wet- en regelgeving. De klant stelt verder dat de bankmedewerker ten onrechte vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met haar moeder. Tot slot zou de bankmedewerker bij de rechter-commissaris niet de waarheid hebben gesproken als getuige.

 5. Ontzegging toegang bank, herzieningsverzoek afgewezen

  22 november 2019

  TRB-2019-4416. De melding houdt in dat de melder de toegang wordt geweigerd tot de bank en dat sprake is van pesten, treiteren en discriminatie. De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat een voldoende nauwkeurige aanduiding van de betrokken bankmedewerker ontbreekt. De Algemeen Directeur overweegt verder dat als de betrokken medewerker wel voldoende was aangeduid, dit niet zou leiden tot een onderzoek. Uit de melding volgt namelijk onvoldoende wat het persoonlijk aandeel van betrokken bankmedewerker is geweest bij het weigeren van de toegang tot het bankkantoor.

 6. Geen voortzetting hypothecaire lening – herzieningsverzoek afgewezen

  28 oktober 2019

  TRB-2019-4331 - TRB-2019-4342 - TRB-2019-4343 - TRB-2019-4344 - TRB-2019-4345 Melder heeft meldingen ingediend gericht tegen vijf bankmedewerkers. Deze meldingen hebben betrekking op de behandeling van het verzoek van melder om een hypothecaire lening na het overlijden van haar echtgenoot voort te zetten. Onderdeel van de klacht is dat deze bankmedewerkers niet hebben ingestemd met die voortzetting. De Algemeen Directeur heeft deze meldingen afgewezen en per melding te kennen gegeven wat de redenen daartoe zijn. Melder heeft van alle beslissingen herziening gevraagd.

 7. Informatieverstrekking klachttermijn Kifid – Meldingen afgewezen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  24 september 2019

  TRB-2019-4363 en TRB-2019-4364. Datum beslissingen Algemeen Directeur: 26 augustus 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 24 september 2019

Pagina's