Uitspraken

Sanctie

 1. Raadplegen rekeninggegevens zonder zakelijke aanleiding

  26 juni 2020

  TRB-2020-4443 Beëdigde heeft eind 2016 vier keer rekeninggegevens geraadpleegd zonder dat daartoe een zakelijke aanleiding bestond. Beëdigde heeft daarmee de bankierseed geschonden. Gelet op het geringe aantal raadplegingen, het tijdsverloop en met name het inzicht van beëdigde in het kwalijke van haar handelen, is de Algemeen Directeur van oordeel dat er geen aanleiding meer bestaat voor verder tuchtrechtelijk ingrijpen. De Algemeen Directeur seponeert daarom de zaak. Download hier de beslissing: Beslissing AD 4443

 2. Weigeren toegang bankkantoren en opzegging bankrelatie geen persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  7 april 2020

  TRB-2020-4436. Een melder heeft een melding ingediend omdat – toen hij weigerde een offerte te tekenen – de beëdigde kwaad zou zijn geworden. De beëdigde zou vervolgens (volgens de melder: ten onrechte) hem de toegang tot de bankkantoren  hebben ontzegd. De beëdigde heeft een toelichting gegeven op zijn handelen. 

 3. Leidinggevenden handtekeningendossier – 5 sepots

  3 maart 2020

  TRB-2020-3983/3986/3988/3993/4317. De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek gestart naar meerdere leidinggevenden in  verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. In de vijf hieronder gepubliceerde beslissingen seponeert de Algemeen Directeur deze zaken.

 4. Sepot - Verstrekken laptop

  25 februari 2020

  TRB-2020-4424 De melding houdt in dat beëdigde verantwoordelijk zou zijn voor het verstrekken van een laptop met vertrouwelijke gegevens aan een derde. Ook zou beëdigde volgens de melder een onderzoek hiernaar hebben geweigerd.

 5. Sepot - Geen belangenverstrengeling bij beoordeling hypotheekaanvraag

  23 december 2019

  TRB-2019-4375 Beëdigde heeft vanuit zijn functie als manager bij de bank een afwijzing van een hypotheekaanvraag van een hem bekende klant geëscaleerd. Hij heeft daartoe een e-mail gestuurd waarin hij een verzoek tot herbeoordeling doet. In deze e-mail heeft beëdigde niet gemeld dat hij met een bankmedewerker had gesproken die van de NHG had gehoord dat de aanvraag niet zou worden geaccepteerd.   

 6. Onzorgvuldig geformuleerde e-mail

  23 december 2019

  TRB-2019-4372.

 7. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3987.

 8. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3989.

Pagina's