Uitspraken

Sanctie

 1. Weigeren toegang bankkantoren en opzegging bankrelatie geen persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  7 april 2020

  TRB-2020-4436. Een melder heeft een melding ingediend omdat – toen hij weigerde een offerte te tekenen – de beëdigde kwaad zou zijn geworden. De beëdigde zou vervolgens (volgens de melder: ten onrechte) hem de toegang tot de bankkantoren  hebben ontzegd. De beëdigde heeft een toelichting gegeven op zijn handelen. 

 2. Leidinggevenden handtekeningendossier – 5 sepots

  3 maart 2020

  TRB-2020-3983/3986/3988/3993/4317. De Algemeen Directeur is ambtshalve een onderzoek gestart naar meerdere leidinggevenden in  verband met mogelijke betrokkenheid bij het kopiëren van handtekeningen van klanten door bankmedewerkers. In de vijf hieronder gepubliceerde beslissingen seponeert de Algemeen Directeur deze zaken.

 3. Sepot - Verstrekken laptop

  25 februari 2020

  TRB-2020-4424 De melding houdt in dat beëdigde verantwoordelijk zou zijn voor het verstrekken van een laptop met vertrouwelijke gegevens aan een derde. Ook zou beëdigde volgens de melder een onderzoek hiernaar hebben geweigerd.

 4. Sepot - Geen belangenverstrengeling bij beoordeling hypotheekaanvraag

  23 december 2019

  TRB-2019-4375 Beëdigde heeft vanuit zijn functie als manager bij de bank een afwijzing van een hypotheekaanvraag van een hem bekende klant geëscaleerd. Hij heeft daartoe een e-mail gestuurd waarin hij een verzoek tot herbeoordeling doet. In deze e-mail heeft beëdigde niet gemeld dat hij met een bankmedewerker had gesproken die van de NHG had gehoord dat de aanvraag niet zou worden geaccepteerd.   

 5. Onzorgvuldig geformuleerde e-mail

  23 december 2019

  TRB-2019-4372.

 6. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3987.

 7. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3989.

 8. Leidinggevende handtekeningendossier – Sepot

  19 december 2019

  TRB-2019-3990.

 9. Onzorgvuldig geformuleerde brief – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen.

  17 september 2019

  TRB-2019-4323. De beëdigde heeft een onzorgvuldig geformuleerde brief aan de klant (tevens: melder) verzonden in reactie op berichtgeving van de klant op sociale media. De klant heeft hieruit opgemaakt dat werd gedreigd om de hypotheek op te zeggen. Door de beëdigde zijn daarvoor zowel schriftelijk als telefonisch excuses gemaakt. De Algemeen Directeur oordeelt dat de bankierseed in onvoldoende ernstige mate is geschonden en seponeert de zaak. De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

Pagina's