Uitspraken

Sanctie

  1. Geen nader onderzoek naar melding

    24 oktober 2018

    TRB-2018-3965.  Beslissing Algemeen Directeur De melder stelt dat de bankmedewerker de bankierseed heeft geschonden door geen inzage te geven in kredietdossiers en taxatierapporten en door geen gehoor te geven aan informatieverzoeken op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.