Uitspraken

 1. Weigeren toegang bankkantoren en opzegging bankrelatie geen persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

  7 april 2020

  TRB-2020-4436. Een melder heeft een melding ingediend omdat – toen hij weigerde een offerte te tekenen – de beëdigde kwaad zou zijn geworden. De beëdigde zou vervolgens (volgens de melder: ten onrechte) hem de toegang tot de bankkantoren  hebben ontzegd. De beëdigde heeft een toelichting gegeven op zijn handelen. 

 2. Verzenden e-mails met vertrouwelijke klantgegevens

  1 april 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4303

 3. Namaken handtekening klant

  1 april 2020
  Beroepsverbod

  TRB-2020-4377

 4. Onvoldoende onderbouwing betrokkenheid fraude – herzieningsverzoek afgewezen

  25 maart 2020

  TRB-2020-4459 De melding houdt in dat met gestolen paspoorten en vervalste handtekeningen op naam van melder hypotheken zouden zijn verstrekt. Volgens melder zou de betrokken bankmedewerker aan deze fraude hebben meegeholpen. De Algemeen Directeur heeft de melding afgewezen, omdat uit de door de melder verstrekte stukken onvoldoende kan worden afgeleid dat de betrokken bankmedewerker persoonlijk betrokken is geweest bij de door de melder gestelde fraude. Melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 5. Valse stukken inbrengen tijdens tuchtprocedure

  18 maart 2020
  Berisping

  TRB-2020-3973 Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 28 augustus 2019, waartegen de Algemeen Directeur hoger beroep heeft ingesteld. In een tussenbeslissing van 15 januari 2020 oordeelt de Commissie van Beroep dat niet met de vereiste hoge mate van aannemelijkheid is komen vast te staan dat verweerder geld heeft opgenomen van een klant van de bank. De klacht is in zoverre ongegrond. De Commissie van Beroep bekrachtigt daarom de beslissing van de Tuchtcommissie Banken ten aanzien van het eerste klachtonderdeel.

 6. Doen eigen bankzaken met behulp systemen bank – herzieningsverzoek toegewezen

  16 maart 2020

  TRB-2020-4327 Vervolg op sepotbeslissing van de Algemeen Directeur van 6 februari 2020 (Beslissing AD4327). De melder heeft om herziening van deze beslissing verzocht.

 7. Diefstal tijdens pauze valt niet onder bancair tuchtrecht

  5 maart 2020

  CvB-2020-3848 Voortzetting van de beslissing van de Tuchtcommissie van 6 november 2019, waartegen de Algemeen Directeur hoger beroep heeft ingesteld.

Pagina's