Uitspraken

 1. Informatieverstrekking klachttermijn Kifid – Meldingen afgewezen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  24 september 2019

  TRB-2019-4363 en TRB-2019-4364. Datum beslissingen Algemeen Directeur: 26 augustus 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 24 september 2019

 2. Schikking – Doorsturen klantgegevens naar privémail

  22 september 2019
  Boete

  TRB-2019-4318.

 3. Onzorgvuldig geformuleerde brief – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen.

  17 september 2019

  TRB-2019-4323. De beëdigde heeft een onzorgvuldig geformuleerde brief aan de klant (tevens: melder) verzonden in reactie op berichtgeving van de klant op sociale media. De klant heeft hieruit opgemaakt dat werd gedreigd om de hypotheek op te zeggen. Door de beëdigde zijn daarvoor zowel schriftelijk als telefonisch excuses gemaakt. De Algemeen Directeur oordeelt dat de bankierseed in onvoldoende ernstige mate is geschonden en seponeert de zaak. De melder heeft om herziening van de beslissing van de Algemeen Directeur verzocht.

 4. Aanvragen bankrekeningen en creditcards voor zichzelf; beroepsverbod

  28 augustus 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4297. Verweerder heeft voor zichzelf acht bankrekeningen geopend en 68 creditcards aangevraagd en verkregen. De opnamelimieten van deze creditcards heeft hij telkens opgevoerd tot de maximaal toegelaten limiet. Verweerder heeft deze kredieten besteed aan online gokken. Verweerder heeft het systeem van de bank gemanipuleerd door automatisch gegenereerde overeenkomsten te verwijderen. De financiële schade bedraagt ruim € 850.000.

 5. Geld opnemen van rekening van klant en vervalsen rekeningafschrift: klacht ongegrond

  28 augustus 2019

  TRB-2019-3973. De Algemeen Directeur heeft een klacht met twee klachtonderdelen aan de Tuchtcommissie voorgelegd. De Tuchtcommissie acht beide klachtonderdelen ongegrond. De Tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat het verweerder is geweest die contante geldopnames van een rekening van een klant heeft gedaan. Dat het geld is opgenomen met gebruikmaking van de corporate key van verweerder is daarvoor onvoldoende. Verweerder heeft gesteld dat het wel gebeurde dat medewerkers met gebruikmaking van elkaars corporate key werkten.

 6. Handelwijze medewerker bijzonder beheer – Melding afgewezen, herzieningsverzoek afgewezen.

  21 augustus 2019

  TRB-2019-4360. Datum beslissing Algemeen Directeur: 17 juli 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 21 augustus 2019

 7. Schikking – Niet opgeven van nevenactiviteiten

  26 juli 2019
  Berisping

  TRB-2019-3925.

Pagina's