De verschillende sancties

Welkom op de Uitspraken-pagina van Tuchtrechtbanken.nl. Hier vindt u omwille van de transparantie alle soorten sancties die door de verschillende gremia binnen Stichting Tuchtrecht Banken kunnen worden opgelegd. Voor meer details kunt u ons Tuchtreglement raadplegen. Elke beëdigde die een sanctie opgelegd krijgt, wordt opgenomen in ons besloten register.

Berisping
Een beëdigde kan een berisping opgelegd krijgen door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep. Dit is een schriftelijke strenge afkeuring van gedrag.

Opleidingsverplichting
Een beëdigde kan door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep verplicht worden een cursus of ander soort opleiding te volgen. De beëdigde dient de kosten hiervan zelf te dragen.

Boete
Een beëdigde kan door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep een boete opgelegd krijgen, oplopend tot maximaal €25.000. De beëdigde dient de kosten hiervan zelf te dragen.

Beroepsverbod
Een beëdigde kan door de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep een beroepsverbod opgelegd krijgen van maximaal drie jaar. Dit betekent dat de beëdigde voor de opgelegde periode niet werkzaam mag zijn in de banciare sector.

Het namenregister van de Stichting Tuchtrecht Banken
Onze stichting kent een besloten register waarin namen worden opgenomen van beëdigden tegen wie een sanctie is uitgesproken, of een schikking hebben getroffen. De namen van deze personen blijven tot maximaal drie jaar zichtbaar voor banken die bij Stichting Tuchtrecht Banken zijn aangesloten.

Terug naar het Uitspraken-overzicht