Herzieningsuitspraken

Sanctie

 1. Ontzegging toegang bank, herzieningsverzoek afgewezen

  22 november 2019

  TRB-2019-4416. De melding houdt in dat de melder de toegang wordt geweigerd tot de bank en dat sprake is van pesten, treiteren en discriminatie. De Algemeen Directeur wijst de melding af omdat een voldoende nauwkeurige aanduiding van de betrokken bankmedewerker ontbreekt. De Algemeen Directeur overweegt verder dat als de betrokken medewerker wel voldoende was aangeduid, dit niet zou leiden tot een onderzoek. Uit de melding volgt namelijk onvoldoende wat het persoonlijk aandeel van betrokken bankmedewerker is geweest bij het weigeren van de toegang tot het bankkantoor.

 2. Geen voortzetting hypothecaire lening – herzieningsverzoek afgewezen

  28 oktober 2019

  TRB-2019-4331 - TRB-2019-4342 - TRB-2019-4343 - TRB-2019-4344 - TRB-2019-4345 Melder heeft meldingen ingediend gericht tegen vijf bankmedewerkers. Deze meldingen hebben betrekking op de behandeling van het verzoek van melder om een hypothecaire lening na het overlijden van haar echtgenoot voort te zetten. Onderdeel van de klacht is dat deze bankmedewerkers niet hebben ingestemd met die voortzetting. De Algemeen Directeur heeft deze meldingen afgewezen en per melding te kennen gegeven wat de redenen daartoe zijn. Melder heeft van alle beslissingen herziening gevraagd.

 3. Informatieverstrekking klachttermijn Kifid – Meldingen afgewezen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  24 september 2019

  TRB-2019-4363 en TRB-2019-4364. Datum beslissingen Algemeen Directeur: 26 augustus 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 24 september 2019

 4. Handelwijze medewerker bijzonder beheer – Melding afgewezen, herzieningsverzoek afgewezen.

  21 augustus 2019

  TRB-2019-4360. Datum beslissing Algemeen Directeur: 17 juli 2019 Datum beslissing voorzitter Tuchtcommissie: 21 augustus 2019

 5. Beslissing Algemeen Directeur en herzieningsbeslissing – Sepot, herzieningsverzoek afgewezen. Onderbouwing melding.

  12 juli 2019

  TRB-2019-4266. De bank heeft een melding ingediend die inhoudt dat een beëdigde vervalste reiskostendeclaraties heeft ingediend bij het uitzendbureau waarvoor hij werkzaam was. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze melding een onderzoek ingesteld en de zaak vervolgens geseponeerd.  Volgens de Algemeen Directeur is de gemelde gedraging – gelet op de door de bank verstrekte informatie – niet voldoende komen vast te staan.

 6. Beslissingen Algemeen Directeur en herzieningsbeslissingen – Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  30 juni 2019

  TRB-2019-4337 De ingediende meldingen houden in dat twee bankmedewerkers in een brief aan een klant bewust onwaarheden hebben geschreven om hem te doen afzien van een claim tegen de bank. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze meldingen besloten geen nader onderzoek in te stellen. Beslissingen en/of standpunten van de bank als instelling kunnen geen persoonlijk verwijt opleveren. De standpunten in de brief zijn aan te merken als standpunten van de bank. Van doelbewuste misleiding is niet gebleken.

 7. Beslissingen Algemeen Directeur en herzieningsbeslissingen – Geen nader onderzoek naar meldingen, herzieningsverzoeken afgewezen.

  30 juni 2019

  TRB-2019-4338. De ingediende meldingen houden in dat twee bankmedewerkers in een brief aan een klant bewust onwaarheden hebben geschreven om hem te doen afzien van een claim tegen de bank. De Algemeen Directeur heeft naar aanleiding van deze meldingen besloten geen nader onderzoek in te stellen. Beslissingen en/of standpunten van de bank als instelling kunnen geen persoonlijk verwijt opleveren. De standpunten in de brief zijn aan te merken als standpunten van de bank. Van doelbewuste misleiding is niet gebleken.

Pagina's