Uitspraken Tuchtcommissie

 1. Delen klantgegevens met een privédetective

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4299.

 2. Fraude met facturen; beroepsverbod

  6 november 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4249.

 3. Algemeen Directeur niet ontvankelijk in klacht over kledingdiefstal tijdens pauze

  6 november 2019

  TRB-2019-3848. De Tuchtcommissie heeft de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk verklaard in de klacht dat verweerster tijdens een pauze kledingstukken heeft gestolen. De Tuchtcommissie oordeelt dat het gaat om een gedraging die tijdens een pauze en buiten het gebouw van de bank plaatsvond. De gedraging valt daarom buiten de functie van verweerster als bankmedewerker. Er zijn onvoldoende raakvlakken met de functie van bankmedewerkster om de gedraging aan de bankierseed te kunnen toetsen. De Tuchtcommissie verklaart de Algemeen Directeur niet-ontvankelijk in de klacht.

 4. Aanvragen bankrekeningen en creditcards voor zichzelf; beroepsverbod

  28 augustus 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-4297. Verweerder heeft voor zichzelf acht bankrekeningen geopend en 68 creditcards aangevraagd en verkregen. De opnamelimieten van deze creditcards heeft hij telkens opgevoerd tot de maximaal toegelaten limiet. Verweerder heeft deze kredieten besteed aan online gokken. Verweerder heeft het systeem van de bank gemanipuleerd door automatisch gegenereerde overeenkomsten te verwijderen. De financiële schade bedraagt ruim € 850.000.

 5. Geld opnemen van rekening van klant en vervalsen rekeningafschrift: klacht ongegrond

  28 augustus 2019

  TRB-2019-3973. De Algemeen Directeur heeft een klacht met twee klachtonderdelen aan de Tuchtcommissie voorgelegd. De Tuchtcommissie acht beide klachtonderdelen ongegrond. De Tuchtcommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat het verweerder is geweest die contante geldopnames van een rekening van een klant heeft gedaan. Dat het geld is opgenomen met gebruikmaking van de corporate key van verweerder is daarvoor onvoldoende. Verweerder heeft gesteld dat het wel gebeurde dat medewerkers met gebruikmaking van elkaars corporate key werkten.

 6. Kopiëren handtekeningen klanten: 2 beroepsverboden

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  Op 26 juni 2019 heeft de Tuchtcommissie uitspraak gedaan in 2 soortgelijke zaken, waarin – kort samengevat – verweerders handtekeningen van klanten hebben gekopieerd. Deze uitspraken maken onderdeel uit van een groter aantal zaken waarin hetzelfde was voorgevallen en waarin de Tuchtcommissie reeds eerder (op 17 augustus 2018, op 3 april 2019 en op 1 mei 2019) uitspraak heeft gedaan. Verweerders hebben handtekeningen van klanten onder herstelde hypotheekadviezen gekopieerd.

 7. Valse brief in civiele procedure; beroepsverbod

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3952. De Algemeen Directeur heeft een klacht bestaande uit twee klachtonderdelen aan de Tuchtcommissie voorgelegd. De Tuchtcommissie acht het eerste klachtonderdeel gegrond en het tweede klachtonderdeel ongegrond. Klachtonderdeel A

 8. Aanpassen limieten op eigen rekeningen; beroepsverbod

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3954.

 9. Weigering medewerking aan onderzoek bank; beroepsverbod

  26 juni 2019
  Beroepsverbod

  TRB-2019-3970.

Pagina's