Vacature leden Commissie van Beroep

VACATURE LEDEN BIJ DE COMMISSIE VAN BEROEP TUCHTRECHT BANKEN

De Commissie van Beroep behandelt klachten over bankmedewerkers in hoger beroep en is daarmee de hoogste tuchtrechter in het bancaire tuchtrecht. De Commissie van Beroep kent een voorzitter en een vicevoorzitter. De Commissie van Beroep wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

We plaatsen hier een verkorte versie van de vacaturetekst. De volledige tekst vind je hier.

GEVRAAGD: LEDEN VOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP

Van een lid van de Commissie van Beroep wordt het volgende verwacht:

 • ongeveer twee zittingsdagen per jaar;
 • gedegen voorbereiding zaken op zitting;
 • actieve bijdrage op zitting en tijdens het overleg in de raadkamer;
 • nauwgezet en tijdig becommentariĆ«ren van conceptbeslissingen.

Voor benoeming van rechterlijke leden gelden als vereisten:

 • ten minste vijf jaar ervaring in een rechterlijke functie;
 • affiniteit met het tuchtrecht in brede zin;
 • een uitstekende reputatie;
 • ervaring in andere tuchtcolleges en kennis van appelrechtspraak strekken tot aanbeveling;
 • kwaliteits- of deskundigheid bevorderende activiteiten strekken tot aanbeveling.

Voor benoeming van deskundige leden gelden als vereisten:

 • ten minste vijf jaar relevante ervaring in een voor het bancaire tuchtrecht relevant deskundigheidsgebied en is naar verwachting nog een aantal jaren werkzaam in de praktijk en substantieel werkzaam in het betreffende deskundigheidsgebied;
 • een uitstekende reputatie;
 • kwaliteits- of deskundigheid bevorderende activiteiten strekken tot aanbeveling
 • een screening (waartoe een VOG-verklaring behoort); deze wordt voor de benoeming door het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken uitgevoerd in opdracht van dit bestuur.

Voor zowel rechterlijke leden als deskundige leden geldt dat de commissie in een specifiek geval aanvullende eisen kan stellen. Er kan ook worden gevraagd naar referenties.

DE PROCEDURE
De Commissie van Beroep heeft een voordrachtcommissie die bestaat uit vier leden: de voorzitter, de vicevoorzitter, een deskundige lid en de secretaris. De secretaris is steeds adviserend lid.

De sollicitatietermijn sluit 24 maart 2023.

De voordrachtcommissie draagt de kandidaat voor benoeming voor aan het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de voorzitter van de Commissie van Beroep, mr. T. Zuidema per mail aan: jdrijftholt@avcadvocaten.nl

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mr. M.J. Drijftholt, secretaris van de Commissie van Beroep, per mail aan: jdrijftholt@avcadvocaten.nl of via het telefoonnummer 06-36111330.