Slechts vermoeden indienen valse verzekeringsclaim

26 oktober 2018
Sepot

TRB-2018-3958

De bank diende een melding in waaruit volgt dat de beëdigde vermoedelijk een valse verzekeringsclaim had ingediend. De beëdigde zou voorts niet transparant zijn geweest jegens de bank over de reden van zijn afwezigheid op de dag dat hij op het politiebureau was.

De Algemeen Directeur oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de beëdigde de bankierseed (in voldoende ernstige mate) heeft geschonden. Uit de melding volgt slechts een vermoeden van het indienen van een valse verzekeringsclaim, terwijl dat door de beëdigde wordt ontkend. De Algemeen Directeur oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de beëdigde onvoldoende transparant zou zijn geweest over de reden van zijn afwezigheid.

Download hier de beslissing van de Algemeen Directeur: Dossier 3958 beslissing AD